Erasmus
krok za
krokem

Formality před odjezdem

Po tom, co úspěšně projdeš výběrovým řízením, tě čeká nominace. Studenty obvykle nominuje fakultní/rektorátní koordinátor na danou univerzitu a ta tě pak kontaktuje. Před odjezdem je dále potřeba vyřídit několik formalit. Dají se rozdělit do 3 kroků.

A) Přihláška – Student application form
B) Learning Agreement (LA), Online Learning Agreement (OLA)
C) Evropská studentská karta (ESC)
D) Potvrzení o znalosti cizího jazyka
E) Transcript of Records (ToR) - v angličtině ti ho vydá referentka na tvém studijním oddělení.
F) CV – jen ve velmi výjimečných případech
G) Motivační dopis - jen ve velmi výjimečných případech

Online Learning Agreement (OLA) je nyní k dispozici online, více zjistíš v prezentaci. Při jeho vyplňování postupuj podle metodického pokynu. Aktuální předměty najdeš na webovkách hostitelské univerzity. S proděkanem pro pedagogickou činnost či vedoucím oddělení prodiskutuj, jak ti budou po návratu uznány předměty a kredity a na základě této dohody připrav Srovnávací arch. Dále podepisuješ OLA ty sám a fakultní koordinátor na zahraniční univerzitě. OLA musíš vždy držet aktuální a každou změnu v něm hlásit a nahrát do aplikace mobility – nejpozději 5 týdnů po začátku studia.

LA musíš dát podepsat fakultnímu koordinátorovi, poté,  co budeš mít s proděkanem pro pedagogickou činnost nebo s vedoucím oddělení prodiskutované párování předmětů ve srovnávacích archu. Pokud si nevíš rady, pomůže ti fakultní koordinátor.  LA musíš vždy držet aktuální a každou změnu v něm hlásit a nahrát do aplikace mobility. Pro přehlednost nejlépe změny nahrát do LA najednou.

V případě bakalářské nebo disertační práce se do LA uvádí jen např. “bachelor work”. Další informace prober s vedoucím práce a koordinátorem.

Vstupní dokumenty je nutné před uzavřením účastnické smlouvy nahrát do Mobilit.

A) Letter of Acceptance – potvrzení, že se na vás univerzita těší, stačí emailem

B) Srovnávací arch – napárování předmětů českých s těmi zahraničními – konzultuj s proděkanem pro studium

C) Learning Agreement – předměty, které budete v zahraničí studovat a máte schválené ve srovnávacích archu, podpis zařiď u fakultního koordinátora, Learning Agreement musí souhlasit s TOR (Transcript of Records)

D) Potvrzení o cestovním pojištění, které musí zahrnovat minimálně pojištění léčebných výloh včetně repatriace, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění. 
Můžeš si zvolit jakoukoliv pojišťovnu, doporučujeme ERV, která poskytuje studentům ČVUT pojištění na míru a pohodlné on-line sjednání prostřednictvím
https://secure.ervpojistovna.cz/mybti, kam se přihlásíš číslem smlouvy: 2000203203 a heslem: CVUT_203. Podrobnější informace - zde a zde.

E) Potvrzení o studiu na daný akademický rok (v době výjezdu musíš být studentem ČVUT)

Všechny dokumenty a jejich vysvětlení najdeš v sekci dokumenty ke stažení.

Jakmile máš vyplněný a schválený LA, požádej fakultního koordinátora o založení karty v aplikaci Mobility. Po vytvoření karty nahraj všechny dokumenty přímo tam.

Pokud ti chybí podpis zahraniční univerzity na LA, i tak požádej o založení karty, někdy se bohužel stává, že se podpisu před odjezdem nedočkáš.

Bankovní účet, na který ti přijde stipendium (tedy uvedený v kartě mobility.cvut.cz a Účastnické dohodě) musí být u české banky. Výše stipendia je vypočítávána v EUR, proto doporučujeme zřídit si účet v EUR a předejít tak ztrátě při konverzi.

F) OLS test

OLS test pouze doporučený. Není nutné ho absolvovat. Pro zájemce o absolvování je níže uveden postup. Provedení OLS testu:

 1. Zaregistrujte se do EU Academy a vytvořte si účet. Je třeba použít fakultní emailovou adresu a do profilu uvést stejné jméno, jaké máte v KOS. https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-academy
 2. Po přihlášení vložte do prohlížeče tento link: https://academy.europa.eu/courses/learn-a-new-language/view/?fromPath=dashboard
 3. Níže na stránce vyberte příslušnou jazykovou komunitu (EN, FR, DE nebo ES = jazyk, v němž jste byl/a na mobilitu vybrán/a) a přidejte se k ní.
 4. Vyplňte OLS jazykový test (OLS placement test). Požadovaný je výsledek minimálně B2 dle CEFR.
 5. Poté zobrazte výsledek testu (finish review).

Před odjezdem na zahraniční univerzitu musíš uzavřít a OSOBNĚ podepsat na rektorátě ČVUT účastnickou smlouvu, na základě které máš pak nárok na výplatu stipendia.

Smlouvu je třeba přijít podepsat 14 dní před zahájením! Účastnická smlouva se podepisuje po vyplnění povinných údajů a nahrání vstupních dokumentů do karty studenta v aplikaci Mobility. Tyto náležitosti musíš mít splněné alespoň den před jejím podpisem!

Povinné údaje

 • Plánované datum zahájení a datum ukončení studijního pobytu (co se do něj zahrnuje a co ne najdeš níže v části Stipendium)
 • Kontakt na osobu blízkou
 • Číslo bankovního účtu, doporučujeme v EUR (podrobnosti viz níže Bankovní účet)

Povinné dokumenty

 • Learning Agreement potvrzený alespoň tvým fakultním koordinátorem
 • Srovnávací arch
 • Potvrzení o studiu na akademický rok, ve kterém vyjíždíš na studijní pobyt

(Ostatní údaje nebo dokumenty (např. Letter of Acceptance nebo Potvrzení o pojištění) můžeš do karty doplnit později).

Stipendium

Stipendium ti náleží jen na dny, kdy fyzicky probíhá organizované vzdělávání univerzitou. Počítá se i Orientation week nebo jazykový kurz pořádaný zahraniční univerzitou, které bezprostředně navazují na první den tvého nástupu na univerzitu.

Datum nástupu na zahraniční univerzitu a datum ukončení tvého pobytu na univerzitě (zpravidla konec semestru nebo zkouškového období) se nazývá období finanční podpory a podle něj je ti výše stipendia vypočítána.

Toto období ti následně musí zahraniční univerzita potvrdit v Confirmation of Study Period, jinak budeš muset vracet část stipendia. (Nevracíš jen v případě, kdy skutečná doba pobytu na zahraniční univerzitě se celkově neliší o 5 dní).

POZOR: Stipendium se nevztahuje na dny příjezdu před začátkem výuky a také se nevztahuje na dny volna mezi jazykovým kurzem a začátkem semestru.

Stipendium se vyplácí po uzavření účastnické smlouvy v plné výši cca týden před datem uvedeného zahájení pobytu na univerzitě.

Bankovní účet

Bankovní účet, na který ti přijde stipendium (tedy uvedený v kartě mobility.cvut.cz a Účastnické smlouvě) musí být u české banky. Výše stipendia je vypočítávána v EUR, proto doporučujeme zřídit si účet v EUR a předejít tak ztrátě při konverzi. (Revolut není česká banka.)

Přihlášky na termín k podpisu účastnické smlouvy ZDE – Spreadsheet.

Pokud cestuješ ekologicky, což znamená, že hlavní část cesty, je realizována vlakem, autobusem nebo sdíleným automobilem, můžeš získat jednorázový příspěvek 50 eur.

O příspěvek je nutné požádat po návratu z pobytu (žadatel musí doložit převážnou část cesty, zejména zpět) na tomto  formuláři.
Podmínky přidělení příspěvku od AR 2023/2024: součet vzdáleností cest na a z místa určení  je delší než 1199 km dle kalkulátoru vzdálenosti EK (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator). Žádost je nutné doložit  jízdenkami nebo jinými dokumenty prokazující cestu. Jízdenky musí odpovídat datům, na která máš podepsanou účastnickou smlouvu.  Uznatelnými dopravním/i prostředky jsou  vlak, autobus a spolujízda v autě.
Spolujízdou se rozumí využití místa ve vozidle jiné osoby pro uskutečnění cesty do anebo z destinace mobility. Spolujízdou není například odvoz účastníka mobility rodinným příslušníkem do anebo z destinace, ani využití taxi či jiných služeb tohoto charakteru. Spolujízdu je nutné též doložit čestným prohlášením spolujezdce.

Příklad Green Travelu:

Destinace Odense, vzdálenost dle kalkulátoru EK = 2x 620 km. Cesta: Vlak Praha – Berlín, bus Berlín – Odense a zpět.

Na Green Travel nemá nárok Zero grant.

Ubytování

Postupuj podle instrukcí hostitelské univerzity a včas odešli ubytovací formuláře, které najdeš na jejich webových stránkách, nebo ti budou zaslány spolu s přijímacím dopisem. Na některých univerzitách je nutno rezervovat ubytování s velkým předstihem. Některé univerzity (Španělsko, Itálie) koleje nemají nebo ubytování poskytované univerzitou je příliš drahé, takže si studenti zajišťují sami ubytování v soukromí. Více informací získáš ve zprávách z pobytu.

Jazykové
kurzy

Některé univerzity pořádají jazykové kurzy před začátkem semestru. Doporučujeme, aby ses této akce zúčastnil/a. Jazykový kurz je proplacený jako součást výjezdu, ale je třeba, aby byl součástí předmětů v LA a zahraniční univerzita ti musí dodat potvrzení o absolvování s daty od/do. Na konci pobytu při odevzdání Confirmation of Study Period, musí být doba tohoto kurzu v době pobytu započítána.