Erasmus
krok za
krokem

Formality před odjezdem

Po tom, co úspěšně projdeš výběrovým řízením, tě čeká nominace. Studenty obvykle nominuje fakultní/rektorátní koordinátor na danou univerzitu a ta tě pak kontaktuje. Před odjezdem je dále potřeba vyřídit několik formalit. Dají se rozdělit do 3 kroků.

A) Přihláška – Student application form
B) CV – jen ve velmi výjimečných případech
C) Motivační dopis - jen ve velmi výjimečných případech
D) Potvrzení o znalosti cizího jazyka – již máte od zkoušejícího z FEL – pokud proběhlo zkoušení jinak, kontaktujte pro potvrzení pana Robina Arthur Healey
E) Transcript of Records (ToR) - V angličtině ti ho vydá referentka na tvém studijním oddělení.
F) Learning Agreement (LA)

Je nyní k dispozici online, více zjistíš v prezentaci. Při jeho vyplňování postupuj podle metodického pokynu. Aktuální předměty najdeš na webovkách hostitelské univerzity. S proděkanem pro pedagogickou činnost či vedoucím oddělení prodiskutuj, jak ti budou po návratu uznány předměty a kredity a na základě této dohody připrav Srovnávací arch.

LA musíš dát podepsat fakultnímu koordinátorovi, poté,  co budeš mít s proděkanem pro pedagogickou činnost nebo s vedoucím oddělení prodiskutované párování předmětů ve srovnávacích archu. Pokud si nevíš rady, pomůže ti fakultní koordinátor. Dále podepisuješ OLA ty sám a fakultní koordinátor na zahraniční univerzitě. LA musíš vždy držet aktuální a každou změnu v něm hlásit a nahrát do aplikace mobility. Pro přehlednost nejlépe změny nahrát do LA najednou, pokud se jedná o OLA, tak nejpozději 5 týdnů po začátku studia.

V případě bakalářské nebo disertační práce se do LA uvádí jen např. “bachelor work”. Další informace prober s vedoucím práce a koordinátorem.

Vstupní dokumenty je nutné před uzavřením účastnické smlouvy nahrát do Mobilit.

A) Letter of Acceptance – potvrzení, že se na vás univerzita těší, stačí emailem

B) Srovnávací arch – napárování předmětů českých s těmi zahraničními – konzultuj s proděkanem pro studium

C) Learning Agreement – předměty, které budete v zahraničí studovat a máte schválené ve srovnávacích archu, podpis zařiď u fakultního koordinátora, Learning Agreement musí souhlasit s TOR (Transcript of Records)

D) Potvrzení o cestovním pojištění, které musí zahrnovat minimálně pojištění léčebných výloh včetně repatriace, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění. 
Můžeš si zvolit jakoukoliv pojišťovnu, doporučujeme ERV, která poskytuje studentům ČVUT pojištění na míru a pohodlné on-line sjednání prostřednictvím
https://secure.ervpojistovna.cz/mybti, kam se přihlásíš číslem smlouvy: 2000203203 a heslem: CVUT_203. Podrobnější informace - zde a zde.

E) Potvrzení o studiu, resp. o zápisu do daného akademického roku na ČVUT (na semestr, na který vyjíždíte na výjezd)

Všechny dokumenty a jejich vysvětlení najdeš v sekci dokumenty ke stažení.

Jakmile máš vyplněný a schválený LA, požádej fakultního koordinátora o založení karty v aplikaci Mobility. Po vytvoření karty nahraj všechny dokumenty přímo tam.

Pokud ti chybí podpis zahraniční univerzity na LA, i tak požádej o založení karty, někdy se bohužel stává, že se podpisu před odjezdem nedočkáš.

Bankovní účet, na který ti přijde stipendium (tedy uvedený v kartě mobility.cvut.cz a Účastnické dohodě) musí být u české banky. Výše stipendia je vypočítávána v EUR, proto doporučujeme zřídit si účet v EUR a předejít tak ztrátě při konverzi.

F) OLS test

OLS test je nutné absolvovat i případě, že jsi prošel jazykovou zkouškou na ČVUT nebo máš certifikát. Provedení OLS testu:

  1. Zaregistrujte se do EU Academy a vytvořte si účet. Je třeba použít fakultní emailovou adresu a do profilu uvést stejné jméno, jaké máte v KOS. https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-academy
  2. Po přihlášení vložte do prohlížeče tento link: https://academy.europa.eu/courses/learn-a-new-language/view/?fromPath=dashboard
  3. Níže na stránce vyberte příslušnou jazykovou komunitu (EN, FR, DE nebo ES = jazyk, v němž jste byl/a na mobilitu vybrán/a) a přidejte se k ní.
  4. Vyplňte OLS jazykový test (OLS placement test). Požadovaný je výsledek minimálně B2 dle CEFR.
  5. Poté zobrazte výsledek testu (finish review), vygeneruj certifikát a ten nahraj do mobilit. Návod najdeš v tomto souboru.

Stipendium ke studiu na zahraniční univerzitě ti bude poskytnuto na základě řádně uzavřené účastnické smlouvy. Ta se podepisuje po nahrání vstupních dokumentů do karty studenta v aplikaci Mobility. Stipendium se vyplácí v plné výši cca týden před odjezdem.

Stipendium

Stipendium ti náleží také na Orientation week a nebo jazykový kurz, pořádaný zahraniční univerzitou. Ale vždy jen na dny, které fyzicky probíhá organizované vzdělávání univerzitou. Stipendium se nevztahuje na dny příjezdu před začátkem výuky a také se nevztahuje na dny volna mezi jazykovým kurzem a začátkem semestru.

Bankovní účet

Bankovní účet, na který ti přijde stipendium (tedy uvedený v kartě mobility.cvut.cz a Účastnické dohodě) musí být u české banky. Výše stipendia je vypočítávána v EUR, proto doporučujeme zřídit si účet v EUR a předejít tak ztrátě při konverzi.

Přihlášky k podpisu ZDE – Spreadsheet

Pokud cestuješ ekologicky, což znamená, že hlavní část cesty je realizována vlakem, autobusem nebo sdíleným automobilem, můžeš získat jednorázový příspěvek 50 eur.

O příspěvek je nutné požádat Žádost se podává po návratu z pobytu (žadatel musí doložit převážnou část cesty, zejména zpět).
Podmínky přidělení příspěvku od AR 2022/2023: součet vzdáleností cest na a z místa určení  je delší než 1199 km dle kalkulátoru vzdálenosti EK (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator). K žádosti je nutné přidat čestné prohlášení o využití udržitelného dopravního prostředku a doložení  jízdenek nebo jiných dokumentů prokazujících cestu, jízdenky musí být v datech, na které máš podepsanou účastnickou smlouvu.  Uznatelnými dopravním/i prostředky jsou  vlak, autobus a spolujízda v autě.
Spolujízdou se rozumí využití místa ve vozidle jiné osoby pro uskutečnění cesty do anebo z destinace mobility. Spolujízdou není například odvoz účastníka mobility rodinným příslušníkem do anebo z destinace, ani využití taxi či jiných služeb tohoto charakteru. Spolujízdu je nutné též doložit čestným prohlášením spolujezdce.

Příklad Green Travelu:

Destinace Odense, vzdálenost dle kalkulátoru EK = 2x 620 km. Cesta: Vlak Praha – Berlín, bus Berlín – Odense a zpět.

 

Na Green Travel nemá nárok Zero grant.

Ubytování

Postupuj podle instrukcí hostitelské univerzity a včas odešli ubytovací formuláře, které najdeš na jejich webových stránkách, nebo ti budou zaslány spolu s přijímacím dopisem. Na některých univerzitách je nutno rezervovat ubytování s velkým předstihem. Některé univerzity (Španělsko, Itálie) koleje nemají nebo ubytování poskytované univerzitou je příliš drahé, takže si studenti zajišťují sami ubytování v soukromí. Více informací získáš ve zprávách z pobytu.

Jazykové
kurzy

Některé univerzity pořádají jazykové kurzy před začátkem semestru. Doporučujeme, aby ses této akce zúčastnil/a. Jazykový kurz je proplacený jako součást výjezdu, ale je třeba, aby byl součástí předmětů v LA a zahraniční univerzita ti musí dodat potvrzení o absolvování s daty od/do. Na konci pobytu při odevzdání Confirmation of Study Period, musí být doba tohoto kurzu v době pobytu započítána.