Pracovní stáže
krok za
krokem

Pracovní stáže jsou hodně o vaší vůli a touze vycestovat za zkušenostmi. Rádi vám pomůžeme, ale najít hostitelskou organizaci je vždycky na vás.
Více v našem krokovači.

Fakulta

Až si uděláš orientační představu o tom, kam, kdy, na jak dlouho bys chtěl/a vyjet, určitě ji nejdříve konzultuj se svou studijní referentkou, případně s pedagogickým/vědeckovýzkumným proděkanem, školitelem, aby byl výjezd v souladu s tvými studijními povinnostmi. Běžně totiž nejsou za pracovní stáže udělovány kredity.

Hostitelská organizace

Hostitelskou organizaci si vybíráš sám/sama, včetně termínu, kdy tam budeš pracovat. Stáž musí odpovídat oboru, který studuješ na ČVUT, předběžně si tedy domluvíš i náplň práce. Máš také možnost si vyjednat od hostitelské organizace případný finanční příspěvek, který budeš pobírat navíc k našemu stipendiu. Podrobné informace týkající se hostitelské organizace včetně nabídek stáží nalezneš zde.

Ex-ante

Abys mohl/a podat přihlášku, musíš mít schválený formulář Ex-ante, který obsahuje termín stáže, náplň stáže, finanční příspěvek apod. Předvyplněný (jméno, adresa) ho zašli vybrané hostitelské organizaci emailem k podpisu.

Vzhledem k současné covidové situaci lze formulář Ex-ante s konkrétním pracovním plánem a přesnými daty stáže nahradit pouze emailovým příslibem firmy, že tě na pracovní stáž přijme, až bude vhodná situace.

Ověření cizího jazyka

Nemusíš mít strach, jedná se pouze o ústní 10-15 minutový pohovor u pana Robina Healeyho. Připrav se tedy zejména na komunikaci týkající se tvého výjezdu. Předem se s kolegou buď telefonicky, nebo emailem domluv na termínu pohovoru, po kterém ti vystaví potřebné jazykové potvrzení.

Pokud jsi již nějaké zkoušky/testy absolvoval/a v rámci jiných výjezdů na ČVUT, nebo máš oficiální certifikát o jazykových schopnostech, zřejmě se rovnou domluvíte na vystavení jazykového potvrzení pro pracovní stáž.

Podání
přihlášky

Jakmile máš Ex-ante a jazykové potvrzení, zbývá jen poslední krok.  Dle vypsaných termínů vyplníš přihlášku v aplikaci Mobility, kam do své karty také oba dokumenty nahraješ a hlavně nezapomeň přihlášku v systému odeslat tlačítkem „Odeslat“ dle vypsaných termínů.

Názorný postup: Přihlášení do aplikace Mobility -> Přihlášky -> Přihlášky -> Program Erasmus – pracovní stáže -> Kolo

 A pak již počkáš na posouzení a odsouhlasení své pracovní stáže příslušným proděkanem.

Pro absolventy platí, že přihláška musí být podána a schválena ještě v době jejich studia.

Formality
před odjezdem

Po ukončení výběrového řízení ti emailem přijde návrh, který obsahuje termín stáže a výši přiděleného stipendia na uvedené období. Jakmile nominaci přijmeš, koordinátorka ti založí kartu studenta v aplikaci Mobility. V této kartě doplníš všechna potřebná pole, stáhneš si dokument “Learning Agreement”, který vyplníš.

V LA je důležité uvést jméno supervizora (domluvíš si ho na fakultě), kterému pak zasíláš měsíční zprávy z pobytu.

Jakmile bude LA podepsáno všemi stranami, vyplníš OLS jazykový test, uzavřeš si cestovní komerční pojištění a podepíšeš Účastnickou smlouvu fyzicky na rektorátu u své koordinátorky. Před odjezdem pak dostaneš 80% zálohu vyměřeného stipendia. Celým procesem tě bude postupně a podrobně navádět emaily tvá koordinátorka, takže vše proběhne hladce.

Stáž
v zahraničí

Příjezd do firmy potvrdíš emailem koordinátorce. Zároveň platí, že zprávy z pobytu budeš posílat koordinátorce a supervizorovi každý měsíc v domluveném termínu.

Pokud bys chtěl/a pobyt prodloužit, případně ve výjimečných a řádně odůvodněných případech stáž zkrátit, domluvíš se na konkrétním postupu se svou koordinátorkou.

Po ukončení pracovní stáže musíš doložit originál „Certificate of Traineeship“ a uzavřít stáž dle pokynů, které obdržíš cca 14 dní před koncem pobytu prostřednictvím emailu. Po splnění všech povinností, které jsou ukotveny v Účastnické smlouvě, ti ČVUT vyplatí zbytek (20 %) přiděleného stipendia.

Nevíš
si rady?

Kontaktuj emailem nebo telefonicky koordinátorku, která má na starosti pracovní stáže a pomůže ti problém vyřešit.

Důležité
dokumenty

Všechny formuláře, žádosti a jiné důležité dokumenty