Erasmus
krok za
krokem

Podání přihlášky

Vyjet na Erasmus lze na jeden semestr. Podle finanční kapacity programu lze podat žádost o prodloužení. Vždy maximálně na 12 měsíců v dané studijní etapě (Bc, Mgr, Ph.D.).

Výběrová
kola

1. kolo

První kolo výběrového řízení na výjezd v ZS i LS (následujícího akademického roku) se koná vždy na podzim.

2. kolo

Druhé kolo výběrového řízení na místa, která nebyla obsazena v prvním kole (na výjezd v ZS i LS na jaře na následující akademický rok) probíhá většinou v březnu.

Doplňková
kola

Další kola výběrového řízení se v případě, že nebyla všechna místa zaplněna, konají většinou v létě, popřípadě v září.

Výběr školy a vyplnění přihlášky

Všichni studenti, kteří se účastní výběrového řízení, se hlásí přes aplikaci mobility.cvut.cz. Vyplníte přihlášku, pozor na výběr školy, je to velmi důležité.

Vyber si školu od té nejpreferovanější po tu nejméně žádanou. Zvol si přezkoušení z jazyka – každý musí doložit znalost jazyka, ve kterém bude studovat.

NEZAPOMEŇ PŘIHLÁŠKU ODESLAT.

Posouzení přihlášky proděkanem

Po uzávěrce termínu příslušného kola, jsou přihlášky elektronicky odeslány studijním proděkanům k posouzení. Stav tvé přihlášky můžeš kontrolovat ve své kartě na mobility.cvut.cz
Jestli byla tvá přihláška schválena či nikoliv se dozvíš přímo v ní samotné, v aplikaci Mobility.

Potvrzení výjezdu do zahraničí

Výsledky zkoušky z jazyka stejně jako potvrzení proděkanem najdeš ve své přihlášce. Pokud máš A od proděkana a body 10 a vyšší z jazyka, uspěl/la jsi ve výběrovém řízení.

Teď je vše v rukou fakultního koordinátora.

Jsou fakulty, kde probíhá ústní zkouška z jazyka a jiné, které přejdou rovnou k oznámení nominací.
Koordinátor ti napíše, kam jsi byl/a nominován/na a společně se domluvíte, zda nominaci přijímáš.
Pokud tvé celkové skóre na preferovanou univerzitu nestačí, pokusíme se ti nabídnout jinou univerzitu nebo můžeš počkat na nabídku škol v následujícím kole a přihlásit se znovu.

Studenti se specifickými potřebami mohou žádat o upravení studijních podmínek i na zahraniční univerzitě. Více informací zde.