EuroTeQ

ČVUT je členem aliance EuroTeQ, která sdružuje šest Univerzit:

CTU (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
DTU (Technical University of Denmark)
L’X (École Polytechnique, France)
TalTech (Tallinn University of Technology, Estonia)
TU/e (Eindhoven University of Technology, The Netherlands)
TUM (Technical University of Munich, Germany)

EuroTeQ

Proto si v rámci EuroTeQ můžete vybrat a zapsat nabízené předměty, které vám na vaší fakultě budou následně uznány. Jsou nabízeny prostřednictvím KOS a jejich seznam naleznete jak na stránce ČVUT, tak na stránce EuroTeQ.

Od 1.2. do 24.2. bude spuštěna dodatečná nabídka EuroTeQ kurzů pro letní semestr, která obsahuje jak kurzy již nabízené ve kterých zbyla volná kapacita, tak i několik nových.
Přihlašování probíhá stále stejně, tedy formou zaslání emailu paní Ing. Andree Vavřinové – andrea.vavrinova@cvut.cz , kam uvedete následující informace:
– předmět, o jaký máte z katalogu zájem,
– osobní číslo studenta ČVUT,
– fakultu a obor, který na ČVUT studujete,
– typ studia (BA/MA/PhD).

Pokud se Vám v katalogu kurzů líbí předmět, který je nabízen ČVUT, v tomto případě se nepřihlašujete emailem, ale zapíšete si vybraný předmět v systému KOS běžným způsobem, popřípadě se obraťte na studijní oddělení.
Více informací o samotném projektu na webových stránkách: Katalog kurzů | Euroteq | České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz)
 
Nově máte také možnost zúčastnit se projektově orientovaného kurzu Collider, který řeší společně s přidruženými průmyslovými partnery aktuální výzvy. V letošním roce na téma „Leave No Waste Behind“. Idea je pracovat v mezioborovém týmu a představit řešení na mezinárodní úrovni v rámci celé aliance.
Více o Collideru zde.