EuroTeQ

ČVUT je členem aliance EuroTeQ, která sdružuje šest Univerzit:

CTU (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
DTU (Technical University of Denmark)
L’X (École Polytechnique, France)
TalTech (Tallinn University of Technology, Estonia)
TU/e (Eindhoven University of Technology, The Netherlands)
TUM (Technical University of Munich, Germany)

EuroTeQ

Proto si v rámci EuroTeQ můžete vybrat a zapsat nabízené předměty, které vám na vaší fakultě budou následně uznány. Jsou nabízeny prostřednictvím KOS a jejich seznam naleznete jak na stránce ČVUT, tak na stránce EuroTeQ.
 
Nově máte také možnost zůčastnit se projektově orientovaného kurzu Collider, který řeší společně s přidruženými průmyslovými partnery aktuální výzvy. V letošním roce na téma „Leave No Waste Behind“. Idea je pracovat v mezioborovém týmu a představit řešení na mezinárodní úrovni v rámci celé aliance.
Více o Collideru zde.