EuroTeQ

ČVUT je členem aliance EuroTeQ, která sdružuje šest Univerzit:

CTU (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
DTU (Technical University of Denmark)
L’X (École Polytechnique, France)
TalTech (Tallinn University of Technology, Estonia)
TU/e (Eindhoven University of Technology, The Netherlands)
TUM (Technical University of Munich, Germany)

EuroTeQ

Proto si v rámci EuroTeQ můžete vybrat a zapsat nabízené předměty, které vám na vaší fakultě budou následně uznány. Jsou nabízeny prostřednictvím KOS a jejich seznam naleznete jak na stránce ČVUT, tak na stránce EuroTeQ.

Do 1. 8. (pro TalTech do 20. 6.) je spuštěna nová nabídka EuroTeQ kurzů pro zimní semestr.
Přihlašování probíhá stále stejně, tedy formou zaslání emailu paní Ing. Andree Vavřinové – andrea.vavrinova@cvut.cz , kam uvedete následující informace:
– předmět, o jaký máte z katalogu zájem,
– osobní číslo studenta ČVUT,
– fakultu a obor, který na ČVUT studujete,
– typ studia (BA/MA/PhD).

Pokud se Vám v katalogu kurzů líbí předmět, který je nabízen ČVUT, v tomto případě se nepřihlašujete emailem, ale zapíšete si vybraný předmět v systému KOS běžným způsobem, popřípadě se obraťte na studijní oddělení.
Více informací o samotném projektu na webových stránkách: Katalog kurzů | Euroteq | České vysoké učení technické v Praze (cvut.cz).