Erasmus
krok za
krokem

Ověření jazyků

Pro jazyk, ve kterém budeš studovat, je standardně požadována min. úroveň B2.  Řiď se požadavky jednotlivých zahraničních univerzit, které  najdeš zde (mohou být striktnější než B2). Pokud univerzita požaduje pouze úroveň B1, stačí tato úroveň.
Každý student bude prověřen, co se týká jazykových požadavků a jeho skóre bude započítáno do výsledků výběrového řízení.

Ověření
jazyků

V případě, že jste založili přihlášku, můžete se pustit do písemného testu/odpovědi z anglického jazyka a nebo písemného testu z německého jazyka / odpovědi. Písemný test bude probíhat na jazykové katedře FEL (pro studenty Fakulty stavební na jazykové katedře Fakulty stavební), o vypsaných termínech budeme zavčas informovat přímo v aplikaci Mobility.

Pokud máš certifikát TOEFL, IELTS, CAE nebo FCE z angličtiny, nebo máš certifikát z jiného jazyka, vyber tuto možnost v přihlášce a následně dones kopii certifikátu na Odbor zahraničních vztahů, Jugoslávských partyzánů 180/3, Praha 6, 8. patro. Certifikát můžeš doručit kdykoliv vložením do hnědě nástěnné schránky na chodbě odboru. Certifikát nesmí být starší 4 let. V případě, že jsi byl/byla v daném roce, ze kterého si chceš certifikát uznat, vybraný/á a studoval/a jsi v zahraničí, prodlužuje se platnost certifikátu o rok.

Studenti, kteří vykonali písemnou zkoušku B2 na Fakultě elektrotechnické a uspěli s hodnocením 75 % a vyšším, mohou požádat o vydání potvrzení o vykonání zkoušky paní PhDr. Danu Salákovou (salakdan@fel.cvut.cz) nebo BcA. Michaela Ynsu (ynsuamic@fel.cvut.cz).

Studenti mohou v průběhu října a listopadu požádat o individuální písemnou zkoušku. Žádosti o individuální písemnou zkoušku zasílejte přímo panu Ynsuovi (ynsuamic@fel.cvut.cz), v případě studentů Fakulty stavební zasílejte paní Mgr. Giormani (sandra.giormani@fsv.cvut.cz).

V případě, že jsi test psal/a v předchozích kolech, požádej o uznání výsledků pro toto kolo. Výsledek testu nesmí být starší 3 let. V případě, že jsi byl/byla v daném roce, ze kterého si chceš výsledek testu uznat, vybraný/á a studoval/a jsi v zahraničí, prodlužuje se platnost testu o rok.

Získáš-li z písemného testu z angličtiny nebo němčiny 10 bodů a více, prošel jsi jazykovým testem.

Vybraní studenti, kteří se hlásí na zahraniční univerzitu požadující úroveň C1 a vyšší, musí podstoupit i ústní zkoušku. Více informací získáte u svého fakultního koordinátora a nebo na OZS na Rektorátu.

Studenti se specifickými potřebami evidovaní ve Středisku ELSA mohou žádat o modifikace průběhu testu při ověřování jazykových požadavků.

Dodej fakultnímu koordinátorovi potvrzení o znalosti daného jazyka. Tato potvrzení by na žádost studenta měla vystavit příslušná jazyková katedra na fakultě. Potvrzení musí být vystaveno v jazyce v němž budeš v dané zemi studovat a musí obsahovat určení úrovně jazykových znalostí žadatele podle Evropského referenčního rámce jazyků.

Důležité je zjistit, zda v zemi, kam jedeš studovat nepožadují i znalost úředního jazyka.