Erasmus
krok za
krokem

Ověření jazyků

Pro jazyk, ve kterém budeš studovat, je standardně požadována min. úroveň B2.  Řiď se požadavky jednotlivých zahraničních univerzit, které  najdeš zde (mohou být striktnější než B2). Pokud univerzita požaduje pouze úroveň B1, stačí tato úroveň.
Každý student bude prověřen, co se týká jazykových požadavků a jeho skóre bude započítáno do výsledků výběrového řízení.

Ověření
jazyků

Certifikát

Pokud máš certifikát TOEFL, IELTS, CAE nebo FCE z angličtiny, nebo máš certifikát z jiného jazyka, vyber tuto možnost v přihlášce a následně nahraj sken certifikátu do přihlášky. Certifikát nesmí být starší 4 let.

Máš-li složenou písemnou zkoušku B2 na Fakultě elektrotechnické s hodnocením 70 % a vyšším nebo složenu bakalářskou zkoušku z jazyka na Fakultě strojní s hodnocením A,B, můžeš rovněž nahrát certifikát do přihlášky. Certifikát vydává jazyková katedra příslušné fakulty.

Test

Pokud jsi test psal/a v předchozích kolech výběrového řízení na zahraniční pobyt, mohou ti být uznány výsledky pro aktuální kolo. Výsledek testu nesmí být starší 4 let.

Nemáš-li možnost nahradit písemný test certifikátem nebo uznáním předchozího testu z výběrového řízení dle výše uvedených podmínek, přihlásíš se na test. Termíny jsou vypsány přímo v aplikaci Mobility

Získáš-li z písemného testu z angličtiny nebo němčiny 10 bodů a více, prošel jsi jazykovým testem.

Požaduje-li zahraniční univerzita jazykovou úroveň C1 a vyšší, musíš podstoupit ještě ústní zkoušku. Informace k ústním pohovorům ti zašle koordinátor programu, na který se hlásíš, emailem.

Studenti se specifickými potřebami evidovaní ve Středisku ELSA mohou žádat o modifikace průběhu testu při ověřování jazykových požadavků.

Pro představu, co můžeš v písemném testu očekávat, na co se připravit a co se ještě doučit, je ti k dispozici příklad písemného testu z angličtiny a němčiny.

Dodej fakultnímu koordinátorovi potvrzení o znalosti daného jazyka. Tato potvrzení by na žádost studenta měla vystavit příslušná jazyková katedra na fakultě. Potvrzení musí být vystaveno v jazyce v němž budeš v dané zemi studovat a musí obsahovat určení úrovně jazykových znalostí žadatele podle Evropského referenčního rámce jazyků.

Důležité je zjistit, zda v zemi, kam jedeš studovat nepožadují i znalost úředního jazyka.