Ph.D. studium
krok za
krokem

Jako doktorand ČVUT máš téměř nekonečnou škálu možností, kam vyrazit. Stačí se domluvit s hostitelskou univerzitou a můžeš vyrazit.

Další
informace

Jakmile se domluvíš na výjezdu na zahraniční univerzitě, kontaktuj fakultního koordinátora pro potvrzení možnosti nominace.
Jakmile ti výjezd fakultní koordinátor potvrdí, můžeš postupovat podle následujících instrukcí: přihlašování probíhá v průběhu celého roku a není třeba se držet striktně akademického roku

1

Vyplníš přihlášku v aplikace Mobility. A projdeš výběrovým řízením u proděkana pro vědu a výzkum. Ten ti přihlášku schválí a nebo neschválí. Zkouška z cizího jazyka není povinná.

2

Odevzdáš anotaci disertační práce v anglickém jazyce se souhlasem domácího školitele nebo případně vedoucího katedry na zahraniční univerzitu. Na domácí univerzitu poté dodáš potvrzení, že partnerská škola doktoranda na toto téma a dané období přijímá a že máš zahraničního školitele. Může být i vyjádřený souhlas na anotaci k disertační práci. Následně dodáš také Learning Agreement. Srovnávací arch není potřeba.
Pak ti fakultní koordinátor vystaví kartu studenta v systému mobility.cvut.cz. Do karty studenta pak nahraješ  výše uvedené dokumenty a vyplníš potřebné údaje.

3

Poté ti bude vygenerována finanční dohoda, kterou před odjezdem podepíšeš na rektorátu.
Chceš-li psát část disertační práce na univerzitě, se kterou nemáme sepsanou interinstitucionální dohodu, bude nutné sepsat bilaterální dohodu alespoň na tvůj výjezd.

4

Po návratu dodáš Doklad o uznání studia v zahraničí, kde bude jasně napsáno pod jakým vedením jsi pracoval/la na závěrečné práci, obsah práce a doba od kdy do kdy jsi na práci v zahraničí pracoval/la. Pro inspiraci se můžeš podívat zde.
 
Do 14 dnů po datu skončení pobytu bys měl/a napsat zprávu o studijním pobytu v zahraničí. Z tvých zkušeností budou moci čerpat studenti, kteří pojedou ven v letech následujících i naše kancelář Odboru zahraničních vztahů.

Je nutné vyplnit dvě zprávy z pobytu:

EU Survey
Jedná se o povinnou zprávu na stránkách Evropské komise v angličtině. Pokyny pro vyplnění zprávy (přístupové jméno a heslo) obdrží každý z účastníků studijního pobytu v den oficiálního ukončení pobytu na svou e-mailovou adresu zadanou jako primární v kartě studenta v databázi mobility.cvut.czV tuto chvíli emaily nechodí, tool nefunguje a čekáme na jeho zprovoznění.

NAEP
Českou zprávu můžeš vyplnit na
http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ podle návodu.

Důležité
dokumenty

Všechny formuláře, žádosti a jiné důležité dokumenty