Athens
krok za
krokem

Krátké, ale intenzivní studijní pobyty Athens jsou poměrně jednoduché na vyřízení. Vše potřebné se dozvíš zde krok za krokem

Informace
před přihlášením

1) Důkladně si vyber kurz, ať nejsi zklamaný/á. Projdi si zprávy tvých kolegů, kde jsou informace o samotných kurzech, ubytování, dopravě, finančních nákladech atd.

2) Podle pokynu z centrály v Paříži uveď alespoň 3-4 zvolené kurzy řazené podle tvých priorit. Pokud by byl první kurz obsazen, bude ti přidělen jiný. Uváděj ale opravdu jen kurzy, o které máš zájem. Pokud uvedeš pouze 1 kurz, podstupuješ riziko vyřazení v případě přeplněnosti kurzu.

3) Do přihlášky uvádějte své jméno, příjmení a další údaje bez české diakritiky.

4) Passport Number – číslo pasu nebo občanského průkazu.

5) Student Identity Number – osobní číslo.

6) Year of study – ročník studia (sčítá se Bc.+Mgr.+Ph.D.).

7) Finanční podpora v poměrné výši jízdného a cca 60 % předpokládaných pobytových nákladů je zajištěna pro všechny vybrané studenty (především 4. a vyšších ročníků).

8) Výběr z přihlášených uchazečů provádí pedagogičtí proděkani jednotlivých fakult (bude zohledněn prospěch, počet uskutečněných zahraničních výjezdů apod.).

9) Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou.

Přihlášení

Přihlášku najdeš zde. Na stránce pokračuj kliknutím na Apply. Dále postupuj podle dokumentu: Postup pro přihlašování na program Athens zaslaný pařížskou centrálou. Vše je zde podrobně popsáno a neměl by být problém se přihlásit, pokud jednotlivé kroky dodržíš. Můžeš se podívat na vzor vyplněné přihlášky, kterou ti systém vygeneruje.

Vytištěnou přihlášku = podepsaný Registration form a podepsaný Student Commitment zašli elektronicky na kontaktní osobu ze tvé fakulty (Seznam kontaktů ke stažení.xlsx) do 29. – 30. ledna 2024 (dle jednotlivých fakult/ústavů).


Dále postupuj podle harmonogramu, který nalezneš zde.

Finanční dohoda

Finanční dohodu předem vyplníš (jako číslo smlouvy uveď své pořadové číslo v tabulce výsledků a dále vyplň všechna žlutá pole). Dva řádně vyplněné originály přines kdykoli Ing. Janě Dudkové, RČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova A, 8. patro, místnost A-802/801a. Pokud koordinátorku nezastihneš v kanceláři, vhoď obě finanční dohody do hnědé schránky na chodbě. Po jejich kontrole budeš emailem informován/a o dalším postupu.
Jeden výtisk Finanční dohody si po podpisu panem prorektorem vyzvedneš opět v místnosti A-802/801a dle dohody a s ním si pak zajdeš na pokladnu rektorátu ČVUT.

Certifikát

Do 14 dnů po ukončení kurzu musíš předat kopii certifikátu o absolvování kurzu Ing. Janě Dudkové (osobně nebo scan na jana.dudkova@cvut.cz) a vyplnit zprávu z pobytu, kterou je třeba zaslat emailem na jana.dudkova@cvut.cz.

Důležité
dokumenty

Všechny formuláře, žádosti a jiné důležité dokumenty