Výjezdy mimo Evropu
krok za
krokem

Podání přihlášky

Pokud chceš vyjet studovat do zahraničí, bude musíš se přihlásit do výběrového řízení na tebou vybrané univerzity. Většinou probíhají dvě hlavní a další doplňková kola.

Výběrová
kola

1. kolo

První kolo výběrového řízení na výjezd v ZS i LS (následujícího akademického roku) se koná vždy na podzim.

Termíny pro jednotlivá kola najdeš v AKTUALITÁCH.

2. kolo

Druhé kolo výběrového řízení na místa, která nebyla obsazena v prvním kole (na výjezd v ZS i LS na jaře na následující akademický rok) probíhá většinou v únoru/březnu.

Doplňková
kola

Další kola výběrového řízení se v případě, že nebyla všechna místa zaplněna, konají většinou v létě, popřípadě v září.

Podání
přihlášky

1) Nejprve si vyber jednu nebo více univerzit, na kterých chceš studovat. 

2) Přihlaš se do mobility.cvut.cz a založ si tam přihlášku. 

3) Univerzitám, které se ti líbí, přiděl větší prioritu (preferenci) tím, že je dáš na první místa.

4) Přihlaš se k písemnému testu z AJ. 

5) Pokud chceš studovat v jiném jazyce než je AJ, musíš dodat potvrzení o znalosti daného jazyka k rukám Kateřiny Boškové.

6) Nezapomeň přihlášku odeslat.

Posouzení přihlášky proděkanem

Po uzávěrce termínu příslušného kola, jsou přihlášky elektronicky odeslány studijním proděkanům k posouzení. Stav tvé přihlášky můžeš kontrolovat ve své kartě na mobility.cvut.cz Pokud je tvá přihláška zamítnuta, přijde ti oznamovací email cca do týdne od uzávěrky termínu.

Písemné testy
a ústní pohovory

V případě, že ti přihlášku studijní proděkan schválí, můžeš se pustit do písemného testu. Písemný test bude probíhat rektorátu ČVUT, termín testu si můžeš vybrat v aplikaci Mobility.
 
Pokud máš certifikát TOEFL, IELTS, CAE nebo FCE, vyber tuto možnost v přihlášce a následně nahraj dokument do přihlášky. Certifikát nesmí být starší 4 let.
 
Máš-li složenou písemnou zkoušku B2 na Fakultě elektrotechnické a uspěli s hodnocením 75 % a vyšším nebo složenu bakalářskou zkoušku z jazyka na FS s hodnocením A,B, můžeš rovněž nahrát certifikát do přihlášky. Certifikát vydává jazyková katedra příslušné fakulty.
 
V případě, že jsi test psal/a v předchozích kolech, zvol si tuto možnost v přihlášce a systém ti automaticky přípíše nejvyšší dosažený výsledek z daného testu. Výsledek testu nesmí být starší 4 let.
 
Získáš-li z písemného testu z angličtiny 10 bodů a více, prošla/prošel jsi písemným testem a postupuješ k ústním pohovorům. Informace o pohovorech budou odeslané emailem poté, co proběhnou termíny písemných testů.

Další
informace

Všichni studenti, kteří se účastní výběrového řízení, najdou výsledky písemných testů a následně ústních pohovorů ve své přihlášce v mobility.cvut.cz

Jakmile projdeš výběrovým řízením a uspěješ (odešleš přihlášku a z písemného testu a ústního pohovoru získáš více než 10 bodů), pokusíme se ti nabídnout místo na jedné z univerzit, kterou sis zapsal/a v přihlášce. Místo dostaneš podle celkového počtu bodů, které jsi ve výběrovém řízení získal/a.

Výběr je založen na studijním průměru a výsledcích jazykových testů.
(Studijní průměr 60% / písemný test 20% / ústní pohovor 20%).

V mobility.cvut.cz ti bude odeslána nominace a bude na tobě, abys nabídnutou univerzitu přijal/a nebo odmítl/a.

Pokud tvé celkové skóre na vybranou univerzitu nestačí, pokusíme se ti nabídnout jinou univerzitu nebo můžeš počkat na nabídku škol v následujícím kole a přihlásit se znovu.