Výjezdy mimo Evropu
krok za
krokem

Finanční dohoda

Abychom ti mohli vyplatit stipendium, které je s přijetím na zahraniční univerzitu automaticky přiděleno, je nutné podepsat finanční dohodu.

Další
informace

Jakmile obdržíš zvací dopis ze zahraniční univerzity nebo vízum ze zahraniční ambasády, můžeš si z karty studenta v mobility.cvut.cz vygenerovat finanční dohodu, kterou ve dvou podepsaných vyhotoveních přines na zahraniční oddělení rektorátu Kateřině Boškové.

K finanční dohodě budeš potřebovat následující dokumenty. 

1) Studijní plán – je to dohoda mezi tebou a fakultou, že ti po návratu uzná předměty a počet kreditů (min. 20 ECTS), které ve studijním plánu máš. Pokud bys náhodou byl/a nucen/a po příletu na zahraniční univerzitu studijní plán změnit, co nejdříve o tom informuj studijního proděkana a ujisti se, že s provedenými změnami souhlasí.

2)Potvrzení o cestovním pojištění, které musí zahrnovat minimálně pojištění léčebných výloh včetně repatriace, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění. 
Můžeš si zvolit jakoukoliv pojišťovnu, doporučujeme ERV, která poskytuje studentům ČVUT pojištění na míru a pohodlné on-line sjednání prostřednictvím
https://secure.ervpojistovna.cz/mybti, kam se přihlásíš číslem smlouvy: 2000203203 a heslem: CVUT_203. Podrobnější informace – zde a zde.
3) Potvrzení o tom, že jsi zapsán/a do nadcházejícího semestru.

Podpisem finanční dohody se ČVUT zavazuje k tomu, že ti vyplatí min. 10 000 Kč na měsíc tvého studia a ty se zavazuješ k tomu, že budeš v zahraničí studovat, reprezentovat ČVUT a po návratu dodáš dokumenty, které jsou nutné k uzavření stáže.