Výjezdy mimo Evropu
krok za
krokem

Zahraniční univerzita

Jednotlivé zahraniční univerzity mají odlišné přihlašovací postupy a způsoby (online přihláška, papírová přihláška, nutnost odeslat dokumenty elektronicky/poštou apod.).

Jak postupovat?

Ke každé univerzitě máme připravené informace, které ti s přihláškou pomohou a pokud něčemu nebudeš rozumět, klidně se zeptej.

U naprosté většiny přihlášek budeš požádán/a, abys dodal/a set následujících dokumentů:

1) Výpis studijních výsledků v AJ (Transcript of Records) – tento dokument ti vystaví na studijním oddělení.
2) Potvrzení o studiu v AJ (Confirmation of Study) – tento dokument ti vystaví na studijním oddělení.
3) Potvrzení o zapsání do studia v AJ (Confirmation of Enrollment) – tento dokument ti vystaví na studijním oddělení.
4) Kopii svého pasu.
5) Výpis z bankovního účtu v AJ (Bank Account Statement) – vystaví ti na pobočce tvé banky nebo jej můžeš nahradit potvrzením o stipendiu, které dostaneš od ČVUT.

Dále od tebe zahraniční univerzita může chtít ještě CV a motivační nebo doporučující dopis. Ale to se týká jen minima univerzit.

Když odevzdáš dokumenty a přihlášku do uzávěrky, je téměř jisté, že tě zahraniční univerzita přijme a jako potvrzení přijetí ti pošle zvací dopis.

Zvací dopis je jeden nejdůležitějších dokumentů, které budeš potřebovat při žádosti o vízum.