Výjezdy mimo Evropu
krok za
krokem

Ověření cizích jazyků

Pokud chceš vyjet studovat do zahraničí, bude musíš se přihlásit do výběrového řízení na tebou vybrané univerzity. Většinou probíhají dvě hlavní a další doplňková kola.

Písemné testy
a ústní pohovory

Výuka na zahraniční univerzitě probíhá většinou v angličtině. Některé univerzity ale tuto možnost nenabízejí a učí v jazyce dané země. Jedná se většinou o univerzity v latinské Americe a většinu univerzit ve frankofonní Kanadě.

Pokud si tedy vybereš některou z těchto univerzit, bude nutné, abys po odeslání přihlášky odeslal/a potvrzení o znalosti francouzštiny nebo španělštiny (certifikát z jazykové školy, potvrzení z katedry jazyků, atd.) na email katerina.boskova@cvut.cz

Ověření znalostí testem/certifikátem

V případě, že ti přihlášku studijní proděkan schválí, můžeš se pustit do písemného testuPísemný test bude probíhat rektorátu ČVUT, termín testu si můžeš vybrat v aplikaci Mobility.
 
Pokud máš certifikát TOEFL, IELTS, CAE nebo FCE, vyber tuto možnost v přihlášce a následně nahraj dokument do přihlášky. Certifikát nesmí být starší 4 let.
 
Máš-li složenou písemnou zkoušku B2 na Fakultě elektrotechnické a uspěli s hodnocením 75 % a vyšším nebo složenu bakalářskou zkoušku z jazyka na FS s hodnocením A,B, můžeš rovněž nahrát certifikát do přihlášky. Certifikát vydává jazyková katedra příslušné fakulty.
 
V případě, že jsi test psal/a v předchozích kolech, zvol si tuto možnost v přihlášce a systém ti automaticky přípíše nejvyšší dosažený výsledek z daného testu. Výsledek testu nesmí být starší 4 let.
 
Získáš-li z písemného testu z angličtiny 10 bodů a více, prošla/prošel jsi písemným testem a postupuješ k ústním pohovorům. Informace o pohovorech budou odeslané emailem poté, co proběhnou termíny písemných testů.