PhD stáže

Výběrové řízení

Pokud jste studenti PhD a chcete vyjet na univerzitu pracovat na své disertační práci,

1

nemusíte se držet vypsaných kol a termínů 

2

nemusíte vyjíždět přesně v období jednotlivých semestrů

Chcete – li provádět výzkum na univerzitě, se kterou nemáme sepsanou bilaterální dohodu, bude nutné sepsat dohodu alespoň na Váš výjezd. Více informací u Evy Kopecké nebo Vašeho fakultního koordinátora.

Jakmile se domluvíte na výjezdu, budete postupovat podle následujících instrukcí:

  1. Vyplníte přihlášku v mobilitách
  2. Přihlášku Vám schválí/neschválí proděkan pro vědu a výzkum
  3. Projdete výběrovým řízením – zkouškou z jazyka na fakultě nebo na Rektorátu

 Odevzdáte dvojjazyčně anotaci disertační práce se souhlasem školitele na domácí škole /případně vedoucího katedry a dodá potvrzení o tom, že partnerská škola doktoranda na toto téma a dané období přijímá, a že má školitele na partnerské škole /může být i vyjádřený souhlas na anotaci k disertační práci

Dodáte potřebné dokumenty pro ERASMUS + program (Learning Agreement)

Bude Vám vystavena karta studenta v systému mobility.cvut.cz, ve které Vám vygenerujeme finanční dohodu

Podepsanou finanční dohodu ve 2 vyhotovení podepíšete na rektorátu a do karty studenta nahrajete potřebné dokumenty

Finanční podmínky

Finanční podmínky jsou shodné jako podmínky pro výjezdy Bc. a Mgr. studentů. Pokud jste zároveň zaměstnanci, lze vyjet i jako zaměstnanec. Více zde.

Na této stránce pracujeme, bude doplněna. Prozatím hledejte v této sekci: https://studujvesvete.cvut.cz/chci-vyjet/dalsi-moznosti/