Vyjeď na
Erasmus
s ČVUT

Podmínky výjezdu

Co musíš
splnit

1. Délku pobytu

Tvoje účast na Erasmu musí být v délce 2–12 měsíců. Maximum 12 měsíců se počítá v součtu za etapu studia (Bc./Mgr./Ph.D.) a mimoevropské pobyty do součtu započítávány nejsou.

Pracující studenti a profesionální sportovci a další studenti, kteří překonávají určitou překážku, mohou vyjet na krátkodobou kombinovanou mobility. Krátkodobá kombinovaná mobilita se skládá z Fyzické mobility v délce 5-30 dní a následné Virtuální části. Stipendium obdržíš pouze na fyzickou část.

Žádost o krátkodobou mobilitu schvalují Proděkani pro studium jednotlivých fakult ČVUT.

2. 20 kreditů

Předměty, které si na zahraniční univerzitě zapíšeš, musíš úspěšně zakončit, nemáš-li pádný důvod pro nedodržení podmínek. Nezapomeň na to, že podmínkou je mít min. 20 kreditů za české ekvivalentní předměty. Stejně tak zahraniční univerzita může mít nastavenou minimální, ale i maximální kreditovou hranici.
V případě práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci, není podmínka splnění 20 kreditů za semestr povinná. Je však nutné uznání kreditů za bakalářskou nebo diplomovou práci.

3. Být student
ČVUT

V době výjezdu na studijní pobyt musíš být studentem ČVUT.

Další
informace

Jako student můžeš absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Můžeš tedy kombinovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.
Realizace výjezdu je výhradně na základě platných interinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE.

Výběrová kritéria jednotlivých fakult

Jednotlivé fakulty mohou mít své vlastní podmínky (např. studijní průměr). Informuj se na fakultních webových stránkách a u svých fakultních koordinátorů

Fakulta stavební (Fsv): Kritéria výběru
– více na http://www.fsv.cvut.cz/zahran/se/erasmus3.php

Fakulta strojní (FS): kritéria výběru a přidělování míst,
– více na:  https://www.fs.cvut.cz/studium/studium-v-zahranici/

Fakulta elektrotechnická (FEL): podmínky pro výjezd, výběrové řízení,
– více na: http://www.fel.cvut.cz/cz/education/abroad/vyjezdy-erasmus.html

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI): Kritéria výběru

Fakulta architektury (FA): FA-Kritéria výběrového řízení, Metodický pokyn – výběrové řízení

Fakulta dopravní (FD): FD-kriteria pro schválení přihlášky a kritéria výběrového řízení pro rok 2022/2023

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI): Pravidla FBMI ČVUT pro obsazování míst v programu Erasmus+

Fakulta informačních technologií (FIT): Kritéria výběru

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS): Kritéria pro výjezd

Výsledky
výběrového řízení

O výsledcích výběrového řízení budeš informován/a emailem od příslušného koordinátora. Na základě tvých studijních výsledků a znalosti cizího jazyka ti buď budeme moci nabídnout jednu z univerzit, kterou jsi si vybral/a, nebo ti doporučíme místo na jiné univerzitě a pokud tvé celkové výsledky nebudou valné, doporučíme ti, abys zapracoval/a tam, kde máš slabiny a zkusil/a se přihlásit v dalším kole nebo dalším roce.

Jak se na
Erasmus
přihlásit

A co tě dál čeká zjistíš v sekci Krok za krokem.

Inspirujte se
zkušenostmi
ostatních

Přečtěte si zprávy z výjezdů od
studentů, kteří již na Erasmu byli.