Získej zahraniční
pracovní zkušenost
s ČVUT

Podmínky výjezdu na pracovní stáže

Hostitelskou organizaci si hledáš sám/sama v návaznosti na studovaný obor, takže máš spoustu možností, a zároveň si vyzkoušíš, jaké to bude hledat si zaměstnání po ukončení studia.
Stáž můžeš uskutečnit v jakékoli veřejné nebo soukromé organizaci, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, neziskové organizaci, ve veřejném subjektu na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř kdekoli kde budeš chtít, vyjma institucí spravujících EU programy (výčet nezpůsobilých organizací najdeš zde).

1.
Délka stáže

Vyjet na pracovní stáž můžeš v délce 2-12 měsíců (finanční příspěvek ČVUT je poskytován na 6 měsíců pobytu). Začátek a konec stáže si plánuj na pracovní den.

2.
Kdo může vyjet

Studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia bez ohledu na formu studia. Jen nezapomeň, že musíš mít status studenta ČVUT po celou dobu pracovní stáže.
Pokud si výjezd nestihl/a během studia, máš stále perfektní šanci vycestovat i po ukončení univerzity jako čerstvý absolvent/ka ČVUT.  Podmínkou je však přihlásit se a projít výběrovým řízením ještě před ukončením studia.

3.
Cílové země EU

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Chorvatsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko.

Určitě nepřehlédni

Minimální délka stáže je 2 měsíce (měsíc = 30 dní, např. 1.10. – 30.11.2021).

Pokud plánuješ stáž v minimální délce i přes období Vánoc, ověř si, zda ti hostitelská organizace tuto délku skutečně potvrdí (během Vánoc bývá provoz velmi často omezen/uzavřen). Doporučujeme tedy tento typ stáží ukončit před Vánocemi a naopak nezačínat např. 13.12.2021.
Stáž je třeba ukončit do konce příslušného akademického roku, tedy např. do 30.9.2021 (tzn. poslední možný výjezd v tomto případě je 30.7. až 30.9.2021). Absolventi musí ukončit stáž maximálně do roku po ukončení studia (tzn. ukončení studia např. 30.6.2021, stáž musí být ukončena do 29.6.2022).

Pozor, pracovní stáž v rozmezí 2-12 měsíců můžeš absolvovat jednou v každé etapě studia (tzn. v bakalářské, magisterské, doktorské), ale součet měsíců za studijní pobyt Erasmus+ a pracovní stáž Erasmus+ nesmí překročit v součtu maximum 12 měsíců (360 dní) za příslušnou etapu studia (platí i pro budoucí absolventy). Např.: bakalářská etapa – 6 měsíců studijní pobyt + 3 měsíce pracovní stáž, magisterská etapa – 6 měsíců studijní pobyt + 6 měsíců pracovní stáž, doktorská etapa – 12 měsíců pracovní stáž, budoucí absolventi – 6 měsíců studijní pobyt v rámci magisterského studia + 3 měsíce pracovní stáž po ukončení studia atd.

Kdo má v rámci výběrového řízení prioritu

Uchazeči bez předchozích mezinárodních zkušeností, pracovní stáže v délce 3 měsíců a více, studenti prezenčního magisterského studia, pracovní stáže konané v podnicích, firmách, ateliérech atd., tzn. pracovní stáže probíhající na univerzitách budou mít prioritu nižší.

Jak se na
pracovní stáž v EU
přihlásit

A co tě dál čeká zjistíš v sekci Krok za krokem.

Inspiruj se
zkušenostmi
ostatních

Mrkni na zprávy z výjezdů od
studentů/absolventů, kteří již na pracovní stáži byli.