Získej zahraniční
pracovní zkušenost
s ČVUT

Finanční podmínky pro pracovní stáže

Finanční příspěvek od ČVUT bude poskytován na prvních 6 měsíců stáže. Zároveň můžeš dostávat i finanční podporu od hostitelské organizace. Pokud stáž nebude hostitelskou organizací finančně podpořena, doporučujeme její délku pro začátek volit raději na 3-4 měsíce. Pak se rozhodneš, zda ji budeš chtít prodloužit a využiješ maxima šesti financovaných měsíců od ČVUT.

Základní informace

Finanční podporu ti můžeme poskytnout výlučně na pracovní stáž v hostitelské organizaci, přičemž musíš pracovat na plný pracovní úvazek, který je v dané zemi běžný. Zároveň musí být tvá pracovní stáž uznatelná jakou součást studijního programu na ČVUT. Pro budoucí absolventy podmínka uznatelnosti samozřejmě neplatí.

Aktivity související s psaním bakalářských, diplomových a disertačních prací nejsou považovány za pracovní stáž. V těchto případech si vyber z nabídky Erasmus – studijní pobyt nebo Výjezdy mimo Evropu.

Výše
stipendia

Výši stipendia pro aktuální rok najdeš zde. Pokud splníš všechny předvýjezdní náležitosti, dostaneš 80% před zahájením stáže, zbývajících 20 % obdržíš po ukončení stáže a předání veškerých závěrečných dokumentů.

Důležité – platí pro výjezdy od 1.1.2023:
Pokud součet měsíční finanční podpory od hostitelské organizace a měsíčního stipendia od ČVUT překročí 1.500/1.260 EUR (dle cílové země), bude měsíční stipendium poskytované ČVUT adekvátně kráceno. Výpočet konečného stipendia bude proveden na základě formuláře Ex-ante.

Jak se na
pracovní stáž v EU
přihlásit

A co tě dál čeká zjistíš v sekci Krok za krokem.

Inspiruj se
zkušenostmi
ostatních

Mrkni na zprávy z výjezdů od
studentů/absolventů, kteří již na pracovní stáži byli.