Pracovní stáže

Vzdělávací program EU – Erasmus+ nabízí možnost výjezdů na pracovní stáže:

 • v délce 2-12 měsíců (finanční příspěvek ČVUT je poskytován na 6 měsíců pobytu),
 • pro studenty a doktorandy se statusem studenta ČVUT po celou dobu pracovní stáže,
 • pro budoucí absolventy ČVUT, kteří se však musí přihlásit a projít výběrovým řízením ještě před ukončením studia,
 • stážisty může přijímat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nezisková organizace, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř jakýkoliv subjekt, firma, vyjma institucí spravujících EU programy (výčet nezpůsobilých organizací je uveden zde).

 

Základní informace o programu Erasmus+ – pracovní stáže 2015-2021:

 • Finanční podpora bude poskytována výlučně na pracovní stáž v hostitelské organizaci, přičemž se musí jednat o práci na plný úvazek a pracovní stáž musí být uznatelná jako součást studijního programu na vysílající instituci. Pro budoucí absolventy podmínka uznatelnosti neplatí.
 • Program je určen především pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia bez ohledu na formu studia.
 • V závislosti na čerpání finančních prostředků je program určen i pro budoucí absolventy. Zájemci se musí přihlásit a být schváleni příslušným pedagogickým proděkanem fakulty ještě před ukončením studia!!!
 • Program Erasmus+ – pracovní stáže není určen pro financování aktivit souvisejících s diplomovými a disertačními pracemi (v těchto případech volte Erasmus+ – studijní pobyt).
 • Hostitelskou organizaci si potencionální zájemce vyhledává sám v návaznosti na studovaný obor.
 • Cílové země: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Chorvatsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.
 • Minimální délka stáže 2 měsíce (měsíc = 30 dní, např. 1.10. – 30.11.2020).
  • Pokud plánujete stáž v minimální délce i přes období Vánoc, ověřte si, zda Vám hostitelská organizace tuto délku skutečně potvrdí (během Vánoc bývá provoz velmi často omezen/uzavřen).
  • Doporučujeme tedy tento typ stáží ukončit před Vánocemi a naopak nezačínat např. 14.12.2020.
 • Maximální délka stáže 12 měsíců.
 • Finanční příspěvek od ČVUT bude poskytován na prvních 6 měsíců stáže.
 • Zároveň můžete dostávat i finanční podporu od hostitelské organizace.
  • Pokud stáž nebude hostitelskou organizací finančně podpořena, doporučujeme její délku pro začátek volit raději na 3-4 měsíce.
  • Sami se pak rozhodnete, zda ji budete chtít prodloužit a využijete maxima šesti financovaných měsíců od ČVUT (také tedy budete mít možnost si vyjednat lepší finanční podmínky s hostitelskou organizací).
 • Stáž je třeba ukončit do konce příslušného akademického roku, tedy např. do 30.9.2021 (tzn. poslední možný výjezd v tomto případě je 30.7.-30.9.2021).
 • Absolventi musí ukončit stáž maximálně do roku po ukončení studia (tzn. ukončení studia např. 30.6.2020, stáž musí být ukončena do 29.6.2021).
 • Do programu budou zájemci zařazováni do vyčerpání finančních prostředků.
 • Výše stipendia pro rok 2021.
 • Výplata stipendia – 80 % před zahájením stáže, pokud jsou splněny všechny náležitosti, 20 % po ukončení stáže a předání veškerých závěrečných dokumentů.
 • Důležité: pracovní stáž v rozmezí 2-12 měsíců lze absolvovat jednou v každé etapě studia (tzn. v bakalářské, magisterské, doktorské), ale součet měsíců za studijní pobyt Erasmus+ a pracovní stáž Erasmus+ nesmí překročit v součtu maximum 12 měsíců za příslušnou etapu studia (platí i pro budoucí absolventy).
 • Např.: bakalářská etapa – 6 měsíců studijní pobyt + 3 měsíce pracovní stáž, magisterská etapa – 6 měsíců studijní pobyt + 6 měsíců pracovní stáž, doktorská etapa – 12 měsíců pracovní stáž, budoucí absolventi – 6 měsíců studijní pobyt v rámci magisterského studia + 3 měsíce pracovní stáž po ukončení studia …

 

V rámci výběrového řízení budou mít prioritu:

 • uchazeči bez předchozích mezinárodních zkušeností,
 • pracovní stáže v délce 3 měsíců a více,
 • studenti prezenčního magisterského studia,
 • pracovní stáže konané v podnicích, firmách, ateliérech …, tzn. pracovní stáže probíhající na univerzitách budou mít prioritu nižší.

Kontakt: s dotazy se obracejte na Ing. Janu Dudkovou

 

Všeobecné informace o programu:

Informace pro potencionální zájemce

 1. Nalezení hostitelské organizace je Vaší vlastní iniciativou. Stipendium lze poskytnout na pracovní stáž nalezenou jakýmkoliv způsobem. Pracovní stáž musí probíhat v oblasti navazující na Vámi vystudovaný obor na ČVUT.
 2. Můžete využít vlastní kontakty, internet, níže uvedenou nabídku pracovních příležitostí, databázi hostitelských organizací, sociální sítě, kontakty na hostitelské organizace ze závěrečných zpráv Vašich kolegů atd.
 3. Připravte si dokumenty potřebné pro vyhledání vhodné hostitelské organizace, tj. životopis, motivační dopis, portfolio, vše v angličtině, popř. v jazyce dané země, o kterou máte zájem.
 4. Pokud budete reagovat na námi zveřejněnou nabídku, zašlete výše uvedené dokumenty na kontaktní adresu v zahraničí. Z důvodu zachování kontaktů jsou v nabídce ponechány i nabídky se starším datem.
 5. Uvědomte si, že je potřeba značné trpělivosti, snahy a času, takže začněte hledat hostitelskou organizaci se značným předstihem a nenechte se odradit počátečním neúspěchem.
 6. Po nalezení hostitelské organizace jí zašlete k potvrzení formulář Ex-ante, který je nedílnou součástí přihlášky.

Databáze hostitelských organizací, ve kterých již byly v minulosti uskutečněny pracovní stáže (včetně kontaktů). Jednotlivé zprávy pak naleznete v záložce „Zprávy ze stáží“.

Nabídka pracovních příležitostí:

Akademický rok 2020/2021

Termíny přihlášek pro pracovní stáže:

 • PRO STUDENTY – 3. kolo – do 31.01.2021 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 01.03.2021 a koncem stáže nejpozději 30.09.2021).
 • PRO STUDENTY – 2. kolo –  prodlouženo do 12.12.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 01.02.2021 a koncem stáže nejpozději 30.09.2021).
 • PRO STUDENTY – 1. kolo – prodlouženo do 31.08.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 12.10. – 09.11.2020 a koncem stáže nejpozději 30.09.2021).

 

 • PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – 3. kolo –  do 12.01.2021 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 01.03.2021 a koncem stáže nejpozději 30.09.2021). Do tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v lednu-únoru 2021. Termín lze případně individuálně prodloužit v závislosti na termínu vašich státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíte přihlásit a být schváleni vaším pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!
 • PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – 2. kolo – do 23.08.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve 05.10.2020 a koncem stáže nejpozději 31.08.2021). Do tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v září 2020. Termín lze případně individuálně prodloužit v závislosti na termínu vašich státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíte přihlásit a být schváleni vaším pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!
 • PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY –  1. kolo –  do 31.05.2020 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 01.09. – 30.10.2020 a koncem stáže nejpozději 31.05.2021). Do tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v červnu-srpnu 2020. Termín lze případně individuálně prodloužit v závislosti na termínu vašich státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíte přihlásit a být schváleni vaším pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!

V případě nevyčerpání finančních prostředků bude přidán další termín.

1) Přihlašovací proces:

 

 • Konzultujte možnost výjezdu prvotně se svými studijními referentkami, pedagogickými/vědeckovýzkumnými proděkany, aby byl Váš výjezd v souladu se studijními povinnostmi.
 • Nalezněte si vlastní iniciativou hostitelskou organizaci, domluvte si s ní datum a délku pracovní stáže, náplň práce, případný finanční příspěvěk …
 • Zašlete hostitelské organizaci k vyplnění formulář Ex-ante. Vzhledem k současné situaci lze formulář Ex-ante s konkrétním pracovním plánem a přesnými daty stáže nahradit pouze emailovým příslibem firmy, že Vás na pracovní stáž přijme, až bude vhodná situace.
 • Zajistěte si potvrzení o jazykových schopnostech – Mr. Robin Healey, přezkoušení si předem domluvte telefonicky nebo emailem, jedná se o 10 -15 minutový ústní pohovor.
 • Přihlaste se přes databázi do výběrového řízení (Přihlášení do aplikace Mobility -> Přihlášky -> Přihlášky -> Program Erasmus – pracovní stáže -> Kolo).
 • Do databáze je nutné nahrát hostitelskou organizací řádně vyplněný a podepsaný formulář Ex-ante a potvrzení o jazykových schopnostech. Vzhledem k současné situaci lze formulář Ex-ante s konkrétním pracovním plánem a přesnými daty stáže nahradit pouze emailovým příslibem firmy, že Vás na pracovní stáž přijme, až bude vhodná situace.
 • Řádně vyplněnou přihlášku v databázi odešlete tlačítkem „Odeslat“  dle vypsaných termínů – viz Termíny přihlášek.

2) Přihláška bude následně posouzena příslušnými proděkany.

3) Všichni řádně přihlášení zájemci budou emailem informováni o výsledcích výběrového řízení a dalším postupu.

Kontakt: s dotazy se obracejte na Ing. Janu Dudkovou

Jakmile přiložím k přihlášce potřebné dokumenty a kliknu na Odeslat, nemusím pak už nic nikam nosit, bere se to za řádně odeslanou přihlášku a pak jen čekám na vyjádření?

Ano, přesně tak.

Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášeni pomocí SSO ČVUT.

Přihlásit se můžete zde