Erasmus

V rámci Erasmu lze vyjet do všech členských zemí EU, zemí Evropského hospodářského prostoru a kandidátksých zemí. Záleží však, se kterými konkrétními školami má ČVUT uzavřenou dohodu o výměně studentů. Pro výjezdy mimo EU se podívejte na MBD a Švýcarsko.

NABÍDKA

Vyjet můžete na rektorátní či fakultní dohody. Seznam aktuálně nabízených univerzit v daném výběrovém kole naleznete v aplikaci Mobility cvut.

SEZNAM INFORMACÍ O UNIVERZITÁCH, se kterými má ČVUT uzavřenou dohodu o výměně studentů včetně jazykových požadavků jednotlivých univerzit naleznete ZDE

Inspiraci, jak to na Vámi zvažované univerzitě chodí, jaké jsou podmínky, studium, možnosti bydlení, dopravy, tipy, finanční náklady a další můžete nalézt v databázi závěrečných zpráv NAEP. Databáze obsahuje informace od studentů Erasmu z celé ČR, ale lze si i vyfiltrovat pouze studenty ČVUT. 

 

Fakultní dohody

Seznam dohod, které jsou uzavřeny pro FS, naleznete na stránkách FS.

Seznam dohod s detaily a doporučeními pro FEL nalezenete zde.

Popis dohod, které jsou uzavřeny pro FBMI, a doporučené studijní obory, které je možné na výjezdu studovat naleznete na stránkách FBMI.

JAK SI VYBRAT UNIVERZITU

Cest, jak si vybrat, kam jet na univerzitu je mnoho. Volba je to čistě jen Vaše a záleží hlavně na Vašich preferencích. Víme, že to ale není úplně snadné a proto přinášíme alespoň několik tipů, kde začít.

 1. Jazyk studia
  Jednoduše můžete třídit univerzity podle toho, jakým jazykem se domluvíte. Ne všechny univerzity nabízí automaticky program v angličtině (zejména např. Francie a Španělsko). 
 2. Co od výjezdu nejvíce chcete
  Zní to banálně, ale zamyslete se, proč vyjíždíte do zahraničí. Výjezd do zahraničí je velká zkušenost, je tedy Vaší osobní prioritou číslo jedna:
  • nové akademické/profesní zkušenosti – pak hledejte, které univerzity jsou nejlepší ve Vašem oboru, co Vám doporučí Vaše katedra, popřípadě koukejte po rankingu (např. QS ranking)
  • kulturní zkušenost – od každé kultury můžete očekávat něco jiného. Promyslete, kde asi zapadnete nejlépe nebo kde naopak zažijete něco mimořádného a “být ten jiný”. Každý hledáme něco jiného.
  • zlepšit se/začít v novém v jazyce – ať už se jedná o jazyk studia nebo jazyk lokální, zvažte, kde se toho naučíte nejvíce
 3. Obor
  Ano, studovat v zahraničí musíte svůj vlastní obor. Dokonce ekvivalentní předměty těm, které byste studovali v ČR. Hledejte proto tak, aby univerzita namízela předměry a obory, které Vám zapadají do studijního plánu. Musíte tam mít co studovat.
  Pokud se chcete inspirovat, kam jeli předchůzdci z Vašeho oboru, můžete se podívat na ukázku párování  předmětů v roce 2018, které v zahraničí studovali Vaši předchůdci. Lze pak předpokládat, že tam podobné zaměření naleznete i v současnosti. Jeden rok je však jen zlomek možností, kam můžete jet, neřiďte se jen tímto dokumentem. 
 4. Rozvinutost země
  Každá země je trochu jinak rozvinutá. Míříte spíš na západ, zažít jaké by to bylo žit v rozvinutější zemi, nebo Vás zajímá, jak se žije v zemi, před kterou je ČR hodně napřed? Toto hledisko je také důležité proto, že do výjezdu pravděpodobně budete muset investovat nějaké své vlastní finanční náklady (stipendium je příšpěvek na zvýšené náklady v zahraničí, nemusí pokrýt výjezd ze 100%) a proto můžete také mimo jiné zvážit, jak je země drahá, kolik chcete investovat a kde vyjdete nejlépe.
 5. Město či venkov
  Univerzita = hlavní město? Některé univerzity se nacházejí i na okraji měst či ve velmi malých městečkách. Co vy sami preferujete?
 6. Doporučení spolužáků
  Tam, kde už někdo byl to budete mít vždy snadnější. Dozvíte se, jak se připravit, co funguje, co nefunguje, jak se Vám to hodí do rozvrhu, … prostě vše potřebné. Neznáte nikoho, kdo vyjel? Tak se zapojte do studentských klubů, kde se potkávají lidé se zájmem o zahraničí, např. ISC (International Student Club CTU in Prague). Poradit Vám tam může buď český student, co už vyjel, nebo zahraniční, co přijel do ČR a zapojil se do Buddy Programu.
 7. Osobní preference
  Jste to koneckonců Vy, kdo jede do zahraničí. A Vám se tam musí líbit! Studium v zahraničí je hlavně praktické, ale můžete si tak i splnit své sny. Takže prostě klidně začněte tam, kam jste se vždycky chtěli podívat! 🙂

Až budete mít jasněji, zaměřte se ještě před odesláním přihlášky u každé potenciální volby univerzity na následující věci:

  • obor studia a relevance nabízených předmětů
  • požadavky přijímající univerzity (má univerzita nějaké požadavky navíc, např. jazykový certifikát?)
  • začátek a konec semestru (nekoliduje Vám výrazně se semetrem v ČR?)
  • služby, dostupnost, ubytování, ceny

Vyjet na Erasmus lze buď na jeden semestr nebo na celý akademický rok, dle volby studenta. Vždy maximálně na 12 měsíců v dané studijní etapě (Bc, Mgr, PhD).

KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1

kolo

výběrového řízení na výjezd v ZS i LS (následujícího akademického roku) se koná vždy na podzim. Letos od 5.10.2020 do 6.12. 2020

2

kolo

Výběrového řízení na místa, která nebyla obsazena v prvním kole (na výjezd v ZS i LS na jaře roku 2021 a to na následující akademický rok). Přihlášky pro výjezdy budou otevřeny:
mimo Evropu od 1.2.2021 do 28.2.2021
Erasmus: bude upřesněno

Další

kola doplňková

Výběrového řízení se v případě, že nebyla všechna místa zaplněna konají např. v létě (popř. v září)

Na Erasmus je možné se přihlašovat ve výběrovém řízení konaném minimálně dvakrát ročně:

 • 1. kolo výběrového řízení na výjezd v ZS i LS se koná na podzim předchozího akademického roku.
 • Pokud nejsou v prvním kole všechna místa na výjezdy obsazena, pak bývají obvykle později otevírána i další kola – doplňková:
  • na výjezd v ZS i LS na jaře předchozího akademického roku
  • na výjezd v LS se pak obvykle konají i v létě akademického předchozího roku (popř. v září)

PŘIHLÁŠKA

1

Je nutné vyplnit přihlášku v systému  Mobility ČVUT 

 1. Postup přihlašování MobilityNajděte kolo výběrového řízení, ve kterém se chcete hlásit a založte si přihlášku. Přihlášky jsou vždy v konkrétním termínu (studenti doktorského studia se mohou přihlašovat v průběhu celého roku).
 2. Vyberte si univerzity, na kterých chcete studovat a podívejte se, zda nabízí program, ve kterém studujete (viz „Nabídka univerzit“).
 3. Seřaďte si univerzity dle priorit, kam chcete jet nejvíce (= tu, co chcete nejvíce, dejte na první místo)
 4. Přihlaste se k termínu testu z jazyka, ve kterém budete studovat nebo zvolte možnost prokázat úroveň jinak.

PŘIHLÁŠKU NEZAPOMEŇTE ODESLAT(!) Na test z jazyka se můžete hlásit i bez odeslaní přihlášky

2

Posouzení Vaší přihlášky studijním proděkanem

 • Jednotlivé fakulty mohou mít své vlastní podmínky (např. studijní průměr, viz níže)
 • Informujte se na fakultních webových stránkách a u svých fakultních koordinátorů
 • Proděkan potvrzuje v systému Mobility ČVUT (není potřeba nikoho kontaktovat)

Po uzávěrce termínu příslušného kola, jsou přihlášky elektronicky odeslány studijním proděkanům k posouzení. Stav Vaší přihlášky můžete kontrolovat ve vaší kartě v mobility.cvut.cz. Pokud je Vaše přihláška zamítnuta, bude vám poslán oznamovací email cca do týdne od uzávěrky termínu.

3

Jazykové testy

Pro jazyk, ve kterém budete studovat, je požadována min. úroveň B2.
Svou úroveň jazyka můžete prokázat několika způsoby:

 • Zúčastníte se jazykového testu pořádaného ČVUT (k němuž se musíte přihlásit ve své přihlášce v mobility.cvut.cz)
 • Již jste se zúčastnili výše zmiňovaného testu na ČVUT (Erasmus nebo MBD) v minulých kolech a zažádáte o uznání výsledku z minula
 • Doložíte jazykovou znalost mezinárodně uznávaným certifikátem
 • Doložíte, že máte úspěšně složenou jazykovou zkoušku na jazykové katedře FEL (min. B2)

Více informací ohledně jazykových požadavků níže!

Jakmile projdete výběrovým řízením a uspějete (tj. splníte alespoň 10b z jazykového testu a fakultní kritéria), nabídneme Vám místo na jedné z univerzit, které jste si zapsali v přihlášce. Místo dostáváte podle celkového počtu bodů, které jste ve výběrovém řízení získali (zohledňuje se studijní průměr a body za úroveň jazyka).

DŮLEŽITÉ: Věnujte prosím velkou pozornost výběru své budoucí hostitelské školy! Ze seznamu škol, s nimiž je uzavřena bilaterální dohoda, můžete volit pouze školy, u nichž je ve smlouvě zahrnut Vámi studovaný obor a Vaše úroveň studia.

Pokud Vaše celkové skóre na Vámi vybranou univerzitu nestačí, pokusíme se Vám nabídnout jinou univerzitu nebo můžete zkusit počkat na nabídku škol v následujícím kole a přihlásit se znovu.

Výběrová kritéria jednotlivých fakult pro schválení přihlášky studenta do programu Erasmus+

JAZYKOVÉ POŽADAVKY A TESTY

Pro jazyk, ve kterém budete studovat, je požadována min. úroveň B2. Sezam jazykových požadavků jednotlivých zahraničních univerzit naleznete zde (mohou být striktnější než min. B2). 
Každý student bude prověřen, co se týká jazykových požadavků a jeho skóre bude započítáno do výsledků výběrového řízení.

Doložit jazykové znalosti můžete několika způsoby: 

1. JAZYKOVÝ TEST ČVUT (AJ, NJ)

Pokud se hlásíte současně na MBD i na ERASMUS či do Švýcarska, stačí test absolvovat pouze jednou. Pokud nedoložíte úroveň svého jazyka jinak (viz níže), je test povinný.

Získáte- li z písemného testu z jazyka anglického 10 bodů a více, z jazyka německého 9 bodů a více, postupujete do další fáze, tj. budete nominováni na školu do zahraničí. Všichni studenti, kteří se účastní výběrového řízení, najdou výsledky písemných testů ve své přihlášce v mobility.cvut.cz.
(ukázky písemného testu z AJ naleznete zde, testy s odpověďmi zde. Ukázky písemného testu z NJ naleznete zde)

FORMA TESTU 2020

Vzhledem k současné situaci se písemné testy budou konat online, a to vždy ve dvou po sobě jdoucích dnech formou napsání dvou esejí na zadané téma (každý student tedy odevzdá celkem dvě eseje).
V přihlášce si tedy prosím vyberte termín, který je shodný pro dva po sobě jdoucí dny
Více informací k organizaci písemného testu obdržíte cca týden před Vámi vybraným termínem.
Ústní pohovory
Ústní pohovory se v současné chvíli konat nebudou. Až v případě, že univerzita, na kterou budete nominováni, požaduje k Vašemu přijetí certifikát o úrovni jazyka, můžete být na svou žádost dodatečně přezkoušeni ústně panem Robinem Healeym, aby Vám mohl být certifikát vydán. V případě, že Vám pan Healey neodpoví do 2 pracovních dní, kontaktujte Evu Kopeckou.

2. Mám hotovou zkouška na FEL (min. B2)

Máte-li hotovou zkoušku z AJ na jazykové katedře FEL v min. úrovni B2 (tj. známka A, B a C), vyberte v přihlášce tuto možnost, požádejte svého vyučujícího o potvrzení, ve kterém specifikuje Vaši úroveň, a toto potvrzení přepošlete na: tereza.faltysova@cvut.cz. Body Vám budou přiděleny takto: známka A:15b, B:13b, C:10b

3. Psal jsem test v minulém kole (MBD nebo Erasmus)

V případě, že jste test psali v předchozích kolech na MBD nebo na ERASMUS a přejete si nechat si výsledky uznat, pošlete na email tereza.faltysova@cvut.cz print screen Vaší staré přihlášky s výsledky a požádejte o uznání výsledků pro toto kolo.

4. Mám mezinárodně uznávaný certifikát

Pokud vlastníte mezinárodně uznávaný certifikát nemusíte na jazykový test. Pokud máte certifikát TOEFL, IELTS, CAE nebo FCE, vyberte tuto možnost v přihlášce (mobility.cvut.cz) a pošlete kopii certifikátu na: tereza.faltysova@cvut.cz
Dle Vaší dosažené úrovně Vám pak budou do výběrového řízení zapsány ekvivalentní body dle těchto kritérií – CTU ENGLISH TEST
Z němčiny je třeba certifikát úrovně B2. Pak se prosím přihlaste se do kolonky studentů majících certifikát z jazyka.

 5. Pokud chcete studovat v jiném jazyce, než je AJ nebo NJ

 • Dodejte fakultnímu koordinátoroviEvě Kopecké (RČVUT) potvrzení o znalosti daného jazyka.
 • Tato potvrzení by na žádost studenta měla vystavit příslušná jazyková katedra na fakultě.
 • Potvrzení musí být vystaveno v jazyce v němž student bude v dané zemi studovat a musí obsahovat určení úrovně jazykových znalostí žadatele podle Evropského referenčního rámce jazyků.

1

Školné

se neplatí.

2

Stipendium

Na výjezdu obdržíte stipendium, které je určeno na částečné pokrytí cestovních a pobytových nákladů a rovněž pojištění. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána.

3

Výše stipendia

Se liší podle země – měsíční paušál naleznete zde.

Zkušenosti studentů s využitím stipendia naleznete v databázi NAEP a statistiky ČVUT zde (je potřeba mít na paměti, že tyto statistiky jsou pouze orientační vzhledem k malému počtu účastníků v některých zemích a tomu, že každý student hospodaří jinak se mohou velmi lišit).

VÍZUM – vícenáklady

V případě, že Vám z důvodu vycestování vzniknou nějaké nepřiměřeně vysoké náklady na vízum (např. UK), které není možné pokrýt ze stipendia, je možno zažádat o zvláštní příspěvek. Žádosti budou posouzeny individuálně a na základě dostupnosti finančních prostředků ČVUT. Uchovávejte si všechny potvrzení o platbách – budou potřeba jako podklad k žádosti. Kontaktujte zahraniční oddělení RČVUT pro více informací.

SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVKY

Podpora pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí:

ve výši 200 EUR/měsíc k základnímu paušálnímu grantu. Podmínka pro udělení příspěvku vychází z §91 odst.3 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách. Příspěvek může být udělen na základě žádosti, k níž bude připojen doklad, že student splňuje podmínky ze zákona (lze např. dodat potvrzení z fakulty, že studentovi bylo uděleno sociální stipendium na fakultě). Žádost a doklad o splnění podmínky nutno dodat do naší kanceláře na Odboru zahraničních vztahů ČVUT-R nejpozději 3 týdny před podpisem účastnické smlouvy. Další informace zde.

Podpora účastníků se specifickými potřebami:

Osoby se specifickými potřebami mohou získat grantovou podporu – příspěvek na náhradu uznatelných nákladů. Stipendium je určeno pouze na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají ze zdravotních potřeb – psychických či fyzických znevýhodnění (příspěvky mohou být vyplaceny např. celiakům, na dlouhodobě užívané léky, na pravidelné lékařské prohlídky v ČR, …).

Předpokladem přidělení speciálního stipendia je splnění základních podmínek pro mobilitu studentů – student byl vybrán ve výběrovém řízení pro daný akademický rok a má uzavřenou studijní smlouvu s přijímající institucí.

Při vyplňování předběžné kalkulace do žádosti u položky doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus+.

Přidělené speciální stipendium je po návratu ze studijního pobytu nebo praktické stáže Erasmus+: Erasmus nutné vyúčtovat! Předkládají se faktury udávající skutečně vynaložené náklady, uvádějící název a adresu subjektu, který fakturu vystavil, částku a měnu i datum vystavení faktury.

Žádost se předkládá na formuláři, ve kterém student uvede podrobnou kalkulaci požadovaného stipendia. Vzor formuláře žádosti o speciální stipendium pro pobyty v akademickém roce 2019/2020 je ke stažení zde: specificke_potreby_2019-20_formular_zadosti_pro-studenty_varianta-i.

K žádosti je nutné doložit:

 • lékařskou zprávu;
 • kopii průkazu ZTP (pokud ho student vlastní);
 • dokumenty programu Erasmus+: Erasmus pro příslušný typ mobility – podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)
 • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu / praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna s Vaším zdravotním stavem.

Studenti naleznou bližší informace přes odkaz v záložce „Pro studenty“ (http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/informace-pro-studenty-s-tezkym-handicapem-nebo-specifickymi-potrebami/).

Termín pro podávání žádostí Odboru zahraničních vztahů R ČVUT:


Výběrová kritéria a podmínky výjezdu. Abyste se mohli zúčastnit výjezdu musíte splnit několik podmínek:

1

Délka pobytu

Vaše účast na Erasmu musí být v délce 3-12 měsíců. Maximum 12 měsíců se počítá v součtu za etapu studia (Bc./Mgr/Phd) a mimoevropské pobyty do součtu započítávány nejsou.

2

20 kreditů

Min. 20 kreditů, které Vám fakulta uzná, je nutné mít na zahraniční univerzitě zapsáno před odjezdem a následně i úspěšně zakončit, nemáte-li pádný důvod pro nedodržení těchto podmínek.

3

Být student

V době výjezdu na studijní pobyt musíte být studentem ČVUT.


Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy kombinovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. 

Realizace výjezdu je výhradně na základě platných interinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE.

Výsledky výběrového řízení

O výsledcích výběrového řízení budete informováni emailem od příslušného koordinátora. Na základě Vašich studijních výsledků a znalosti cizího jazyka Vám buď budeme moci nabídnout jednu z univerzit, které jste si vybrali nebo Vám doporučíme místo na jiné univerzitě a pokud Vaše celkové výsledky nebudou valné, doporučíme Vám, abyste zapracovali tam, kde máte slabiny a zkusili se přihlásit v dalším kole nebo dalším roce.

V kterém ročníku se mohu hlásit do výběrového řízení?

V prvním ročníku se můžete přihlásit už v prvním kole, ale výsledky výběrového řízení se dozvíte jakmile budou známy studijní výsledky za 1.semestr. V dalších ročnících Vás limituje pouze výběr vhodných kurzů a pravidla jednotlivých fakult – př. FA vysílá studenty jen v magisterských programech.

Kdy mohu vyjet do zahraničí?

Pokud nejsou pravidla fakulty jiná, lze vyjet již v druhém ročníku studia.  Výběrová řízení pro studium v zahraničí probíhají vždy v předcházejícím akademickém roce. Pokud byste chtěli vyjet již v druhém ročníku, musíte se tedy přihlašovat již začátkem prvního ročníku.

Jaké jsou šance do vybrané destinace vycestovat?

Záleží na tom, pro kolik studentů je smlouva na konkrétní univerzitě uzavřena, smlouvy a počty studentů se uzavírají průběžně. Dále pak samozřejmě záleží na studijním průměru a výsledcích jazykové zkoušky a tom, kolik dalších studentů má o danou destinaci v tomto kole výběrového řízení zájem.

Jaká je pravděpodobnost, že uspěji ve výběrovém řízení a na studijní stáž vyjedu?

Na akademický rok 2017/2018 se do výběrového řízení přihlásilo cca 300 studentů a cca 190 jich do zahraničí vyjelo.

Kdo poskytne informace o možnostech studia v zahraničí?

Buď Váš fakultní koordinátor nebo zahraniční oddělení ČVUT – Erasmus+, mimoeveropské bilaterální dohody.

Mohu současně podat přihlášky do výběrových řízení na MBD i na Erasmus?

ANO

Mohu podat více přihlášek do výběrových řízení na Erasmus?

ANO, výběrová řízení na Erasmus mají až 3 kola, s různými termíny. Na každý z těchto termínů si můžete podat 1 přihlášku s univerzitami, klidně z různých zemí.

Mohu na Erasmus studium/stáž vyjet vícekrát?

Po, St: 13:00 – 1ANO, pokud s tím souhlasí Vaše fakulta a uspějete ve výběrovém řízení. V součtu všech výjezdů však nesmíte přesáhnout 12 měsíců za jednu etapu studia (tj. bakalář/magistr/doktorand5:00

Potřebuji TOEFL zkoušku či jiný jazykový certifikát?

Záleží, na kterou univerzitu se hlásíte. Informace o jazykových požadavcích je uvedena na jednotlivých stránkách univerzit. Pokud by Vás zajímal program CREPUQ, tak tam to záleží na požadavcích jednotlivých institucí. Body se vám nepřesouvají automaticky z jednoho kola do druhého. Napište na katerina.boskova@cvut.cz (MBD) nebo eva.kopecka.2@cvut,cz (Erasmus) a požádejte o uznání bodů. Je nutné upřesnit, kdy jste test psal/a a pro jaký program.

Mohu použít výsledky z písemného testu z angličtiny z minulých výběrových řízení na Erasmus, resp. MBD?

ANO, potřebujeme od Vás potvrzení této skutečnosti. Výsledky můžeme najít v aplikaci mobility, potřebujeme vědět, v jakém roce jste danou zkoušku dělal.

Jsou k dispozici anotace předmětů na zahraničních institucích?

Ano, každou z univerzit byste měli najít v této tabulce: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_XS_qYm8npPvQkJAJy4eM3q47C6kAKIteGccsJSynrg/edit#gid=0&fvid=631683445

Pokud takovýto seznam nenaleznete na webových stránkách uvedených v tabulce, prosím kontaktujte nás kvůli aktualizaci. Obecně by ale seznam předmětů měl být k nalezení na webových stránkách jednotlivých institucí. 

Na koho se obrátit, pokud nastane změna ve studijním plánu?

Tyto změny řešte především s fakultou. Pro rektorát je důležitý limit 20 zapsaných kreditů, fakultou schválený Learning Agreement (nahraný v systému mobility.cvut.cz) a poté až Transcript of Records a srovnávací arch po absolvování Vaší studijní stáže.

Jaký obor mohu kde studovat?

Předpokladem pro Vaši přihlášku je, že na instituci, na kterou se hlásíte, budete mít co studovat. Hledejte tedy kurzy, které by byly ekvivalentní k ČVUT předmětům, které Vám zbývají odstudovat a podle nich si vybírejte zahraniční instituci. Nehledejte shodný obor, či fakultu, ale vybírejte jednotlivé kurzy/předměty.

Mohu vyjet na studijní stáž, pokud mi zbývá napsat pouze diplomová práce?

Z naší strany (rektorát) problém není. Váš ČVUT školitel a fakulta s tím musí samozřejmě souhlasit. Podmínkou Vaší stáže je nalezení externího školitele na zahraniční instituci, který Vás bude mít na starosti a Vaši tamní práci povede. Po návratu musíte předložit potvrzení od externího školitele (PŘÍKLAD) a doklad o uznání studia v zahraničí s min. 20 uznanými kredity/semestr (závěrečný projekt, diplomní seminář, …). Externího školitele si hledáte sami, v krajních případech Vám může pomoci i OZS.

Studuji v posledním ročníku bakalářského programu, vyjet na stáž bych chtěl v magisterském programu jiné fakulty. Co pro to mohu udělat?

Přihlášku do výběrového řízení Vám podepíše Vaše „bakalářská“ fakulta, ovšem předběžný souhlas musíte získat i od své „magisterské“ fakulty přes kterou se Váš výjezd uskuteční.

Mohu si svou studijní stáž na zahraniční instituci prodloužit?

Ano, podmínky takového kroku jsou:

A, souhlas fakulty (nová přihláška s podpisem studijního proděkana)

B, souhlas OZS, rektorát

C, souhlas zahraniční instituce, na které momentálně studujete

To, že jsem vyjel na Erasmus během bakalářské etapy, mě na magistru nebude v tomto ohledu nijak limitovat?

Ano, přesně tak. Můžete vyjet na 12 měsíců v každé studijní etapě. Na magistru tedy máte nových 12 měsíců. Do součtu se počítá jak studium, tak praktická stáž. MBD se nezapočítává.

Teď jsem stále ještě na bakaláři a bakalářské státnice dělám v únoru.  To znamená, že od února do září nebudu studentem ČVUT. Bude toto nějak případně komplikovat přihlašovací proces?

Nemělo by. Přístup do mobility.cvut.cz by Vám měl být zachován. V případě, že byste odjížděl do zahraničí v srpnu, protože tam začíná semestr dříve než v ČR, požádáte o předčasný zápis. Je to jen formalita.