Týden v zahraničí
s ČVUT

Podmínky výjezdu na Athens

Programu Athens se můžeš zúčastnit obvykle pouze jednou. V případě malého počtu zájemců je možné výjezd opakovat. Výběrové řízení je v kompetenci tvé fakulty. Pokud ses programu v minulosti již zúčastnil/a, můžeš se do programu znovu přihlásit, ale uvědom si, že budou pravděpodobně upřednostněni tví kolegové, kteří se programu ještě nezúčastnili. Jestliže jsi v minulých kolech podal/a přihlášku a nebyl/a jsi vybrán/a, můžeš se samozřejmě hlásit opakovaně.

1.
Délka pobytu

Počítej s tím, že celá akce ti zabere včetně cesty minimálně 9 dní, odborná výuka probíhá 5 pracovních dní a je doplněna povinným kulturním programem zejména v sobotu a  v neděli. Ale určitě budeš mít čas i na vlastní aktivity a pobyt si můžeš na své náklady ještě prodloužit.

Kurzy probíhají dvakrát ročně (březen, listopad).

2.
Kdo může vyjet

Program Athens je určen pro studenty ČVUT, kteří jsou zapsáni ve studijních programech v českém jazyce. Jednotlivé kurzy jsou připravovány především pro studenty vyšších ročníků magisterského studia.

3.
Počet kreditů

NOVINKA – od roku 2022 jsou za účast na kurzu ATHENS přidělovány 2 kredity.

Určitě nepřehlédni

Účast na „European Dimension Programme“ neboli na kulturním programu je povinná a je součástí jednotlivých kurzů. Řiď se tedy pokyny přijímající univerzity, které ti budou v případě přijetí zaslány. „Starting time“, v nich uvedený, je povinný (nelze akceptovat pozdní nástup na akci či dřívější odjezd).

Jak se na
Athens
přihlásit

A co tě dál čeká zjistíš v sekci Krok za krokem.

Inspiruj se
zkušenostmi
ostatních

Mrkni na zprávy z výjezdů od
studentů, kteří již na Athens byli.