Výjezdy mimo Evropu

Milé studentky a studenti ČVUT,

v rámci mimoevropských bilaterálních dohod (MBD), které podepsalo ČVUT s partnerskými zahraničními univerzitami, si můžete vybrat studijní pobyt v cca 16 destinacích mimo Evropu.

Vyjet studovat do zahraničí můžete na 1 nebo 2 semestry v rámci jakékoli studijní etapy (Bc., Mgr., Ph.D.). Záleží na univerzitě, kterou si vyberete a na tom, jestli Vám výjezd potvrdí Vaše fakulta na ČVUT.

Výběrové řízení se koná minimálně 2 x ročně:

 • 1. kolo výběrového řízení na výjezd v ZS i LS se koná na podzim předchozího akademického roku.
 • Pokud nejsou v prvním kole všechna místa na výjezdy obsazena, pak bývají obvykle později otevírána i další kola – doplňková:
  • na výjezd v ZS i LS na jaře předchozího akademického roku
  • Nezaplněné univerzity v 1. a 2. kole se budou nabízet podle hesla: „Kdo dřív přijde (a splní výběrová kritéria), ten dřív jede“. Nabídka bude zveřejněna na začátku května a výjezdy budou možné jen v letním semestru.

Prohlédněte si tedy nabídku univerzit viz níže a v Jak se přihlásit najdete podrobné informace o přihlašovacím postupu.

Pokud jste se dospěli k tomu správnému rozhodnutí a chcete vyjet studovat do zahraničí, bude nutné se přihlásit do výběrového řízení na vámi vybrané univerzity.

KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1

kolo

výběrového řízení na výjezd v ZS i LS (následujícího akademického roku) se koná vždy na podzim. Letos od 5.10.2020 do 6.12. 2020

2

kolo

Výběrového řízení na místa, která nebyla obsazena v prvním kole (na výjezd v ZS i LS na jaře roku 2021 a to na následující akademický rok). Přihlášky pro výjezdy budou otevřeny:
mimo Evropu od 1.2.2021 do 28.2.2021
Erasmus: bude upřesněno

Další

kola doplňková

Výběrového řízení se v případě, že nebyla všechna místa zaplněna konají např. v létě (popř. v září)

JAK NA TO

1

Je nutné vyplnit přihlášku
a) Vyberte si univerzitu/univerzity, na kterých chcete studovat
b) Přihlaste se do mobility.cvut.cz a založte přihlášku.
c) Univerzity, na kterých chcete studovat uvádějte podle svých preference = tu, co chcete nejvíc, dejte na první místo atd.
e) Přihlaste se k písemnému testu z AJ.

Vzhledem k současné situaci se písemné testy budou konat online, a to vždy ve dvou po sobě jdoucích dnech formou napsání dvou esejí na zadané téma (každý student tedy odevzdá celkem dvě eseje).

V přihlášce si tedy prosím vyberte termín, který je shodný pro dva po sobě jdoucí dny. 

Více informací k organizaci písemného testu obdržíte týden před Vámi vybraným termínem.


PŘIHLÁŠKU NEZAPOMEŇTE ODESLAT
f) Pokud chcete studovat v jiném jazyce, než je AJ, dodejte k rukám Kateřiny Boškové potvrzení o znalosti daného jazyka – příklad Potvrzení o znalosti španělštiny

2

Posouzení vaší přihlášky studijním proděkanem
Po uzávěrce termínu příslušného kola, jsou přihlášky elektronicky odeslány studijním proděkanům k posouzení. Stav vaší přihlášky můžete kontrolovat ve vaší kartě v mobility.cvut.cz. Pokud je vaše přihláška
zamítnuta, bude vám poslán oznamovací email cca do týdne od uzávěrky
termínu.
Podmínky pro schválení studijním proděkanem – FSV

3

Písemné testy/ústní pohovory
V případě, že Vám přihlášku studijní proděkan schválí, můžeme Vám uznat výsledky z písemného test. Informace k organizaci samotného testu vám zašleme cca týden před vámi vybraným termínem.

Pokud máte certifikát TOEFL, IELTS, CAE nebo FCE, vyberte tuto možnost v přihlášce a pošlete kopii certifikát na katerina.boskova@cvut.cz

Máte – li hotovou zkoušku z Aj na jazykové katedře FEL, vyberte v přihlášce tuto možnost, požádejte svého vyučujícího o potvrzení, ve kterém specifikuje vaši úroveň a toto potvrzení přepošlete na katerina.boskova@cvut.cz

V případě, že jste test psali v předchozích kolech, napište na katerina.boskova@cvut.cz a požádejte o uznání výsledků pro toto kolo.

Získáte- li z písemného testu 10 bodů a více, postupujete k ústnímu pohovoru, který se bude konat přes Teams nebo Skype v první půlce prosince 2020/půlce března 2021 pro 2.kolo.

Vybraní studenti, kteří budou chtít zahraniční univerzitě předložit OZS potvrzený certifikát o Aj jako ekvivalent k TOEFL nebo IELTS, budou muset napsat písemný test prezenčně na našem oddělení.


Všichni studenti, kteří se účastní výběrového řízení, najdou výsledky písemných testů a následně ústních pohovorů ve své přihlášce v mobility.cvut.cz

Jakmile projdete výběrovým řízením a uspějete (odešlete přihlášku a z písemného testu a ústního pohovoru získáte více než 10 bodů), nabídneme vám místo na jedné z univerzit, které jste si zapsali v přihlášce. Místo dostáváte podle celkového počtu bodů, které jste ve výběrovém řízení získali.

Pokud Váše celkové skóre na vámi vybranou univerzitu nestačí, pokusíme se vám nabídnout jinou univerzitu nebo můžete zkusit počkat na nabídku škol v následujícím kole a přihlásit se znovu.

 

Finanční podmínky studijního výjezdu v rámci mimoevropských bilaterálních dohod jsou následující:

 1. Školné se neplatí
 2. Vybraní studenti dostanou stipendium ve výši min 10 000 Kč/měsíc.
 3. Smlouvy mezi univerzitami zahrnují také způsob, jakým si studenti financují svůj pobyt na zahraniční univerzitě – ubytování a stravu. Tento způsob financování je ve smlouvách popsán ve 3 různých modelech:

1

MODEL

Studenti si stravu a ubytování na zahraniční univerzitě platí sami
Týká se většiny smluv

2

MODEL

Studenti zaplatí přijíždějícímu zahraničnímu studentovi ubytování a stravu tady na ČVUT a to samé získají na zahraniční univerzitě.
Studenti ČVUT zaplatí formou daru 45 000,- /semestr.
Týká se smluv s MSOE (USA), UC (USA), KSU (USA), UTEP (USA), UVM (USA), CHU (Taiwan)

3

MODEL

Studenti zaplatí přijíždějícímu zahraničnímu studentovi ubytování tady na ČVUT a to samé získají na zahraniční univerzitě.
Studenti ČVUT zaplatí formou daru 19 000,-/semestr
 Týká se smlouvy s NTUT (Taiwan)

Na základě vašich studijních výsledků a znalosti cizího jazyka vám buď budeme moci nabídnout jednu z univerzit, které jste si vybrali nebo vám doporučíme místo na jiné univerzitě a pokud vaše celkové výsledky nebudou valné, doporučíme vám, abyste zapracovali tam, kde máte slabiny a zkusili se přihlásit v dalším kole nebo dalším roce.

Mohu podat více přihlášek do výběrových řízení na MBD?

ANO, výběrová řízení na MBD mají minimlně 2 kola s různými termíny. Na každý z těchto termínů si můžete podat 1 přihlášku se třemi univrezitami, klidně z různých zemí.

Mohu podat více přihlášek do různých kol, a pokud budu vybrán, vyjet na 2 semestry na 2 různé zahraniční instituce?

ANO – kombinovat univerzity můžete. Pokud chcete kombinovat univerzity v rámci jednoho kola, uveďte to přímo v přihlášce. Připadné změny oznamte nejpozději během ústních pohovorů.

Mohu současně podat přihlášky do výběrových řízení na MBD, Erasmus + nebo BCI – Kanada?

ANO

Potřebuji TOEFL zkoušku či jiný jazykový certifikát?

Záleží, na kterou univerzitu se hlásíte. Informace o jazykových požadavcích je v tabulce uvedena u jednotlivých univerzit. Pokud by Vás zajímal program BCI – Kanada, tak tam to záleží na požadavcích jednotlivých institucí.  Body se vám nebudou přesouvat automaticky z 1 kola do druhého. Napiště na katerina.boskova@cvut.cz a požádejte o uznání bodů. Je nutné upřesnit, kdy jste test psal/a a pro jaký program.

Mohu na studijní stáž v rámci MBD vyjet vícekrát?

ANO, pokud s tím souhlasí Vaše fakulta, nebudete kvůli této stáži prodlužovat studium a uspějete ve výběrovém řízení.

Mohu použít výsledky z písemného testu z angličtiny z minulých výběrových řízení na Erasmus, resp. MBD?

ANO, potřebujeme od Vás potvrzení této skutečnosti.

Jaký obor mohu kde studovat?

Předpokladem pro Vaši přihlášku je, že na instituci, na kterou se hlásíte, budete mít co studovat. Hledejte tedy kurzy, které by byly ekvivalentní k ČVUT předmětům, které Vám zbývají odstudovat a podle nich si vybírejte zahraniční instituci. Nehledejte shodný obor, či fakultu, ale vybírejte jednotlivé kurzy/předměty.

Jaké máte úřední hodiny?

Po- Pá: 9:00 – 11:00

Po, St: 13:00 – 15:00

Pokud Vám čas nevyhovuje, napište mi na katerina.boskova@cvut.cz nebo zavolejte na 224 353 466 a domluvíme se na schůzce.

Mohu vyjet na studijní stáž, pokud mi zbývá napsat pouze diplomová práce?

Z naší strany (rektorát) problém není. Váš ČVUT školitel a fakulta s tím musí samozřejmě souhlasit. Podmínkou Vaší stáže je nalezení externího školitele na zahraniční instituci, který Vás bude mít na starosti a Vaši tamní práci povede. Po návratu musíte předložit potvrzení od externího školitele (PŘÍKLAD) a doklad o uznání studia v zahraničí s min. 20 uznanými kredity/semestr (závěrečný projekt, diplomní seminář, …). Externího školitele si hledáte sami, v krajních případech Vám může pomoci i OZS.

Jaká je pravděpodobnost, že uspěji ve výběrovém řízení a na studijní stáž vyjedu?

Na akademický rok 2019/2020 se do výběrového řízení přihlásilo cca 300 studentů a cca 190 jich do zahraničí vyjelo.

Kdy si mohu koupit letenku?

Až Vám zahraniční instituce pošle zvací dopis, kterým potvrdí Vaše přijetí v rámci exchange programu. Pravděpodobnost, že Vás zahraniční instituce po naší nominaci přijme je 99%.

V kterém ročníku se mohu hlásit do výběrového řízení?

Pokud Vám fakulta přihlášku schválí, můžete se hlásit už v prvním ročníku.

V dalších ročnících Vás limituje pouze výběr vhodných kurzů a pravidla jednotlivých fakult – př. FA vysílá studenty jen v magisterských programech.

V tabulce nabízených univerzit pro jednotlivá kola je u každé univerzity uvedeno, v jakém ročníku se můžete hlásit.

Studuji v posledním ročníku bakalářského programu, vyjet na stáž bych chtěl v magisterském programu jiné fakulty. Co pro to mohu udělat?

Přihlášku do výběrového řízení Vám podepíše Vaše „bakalářská“ fakulta, ovšem předběžný souhlas musíte získat i od své „magisterské“ fakulty přes kterou se Váš výjezd uskuteční.

Platí pro MÚVS stejné podmínky jako pro ostatní fakulty?

ANO.

Jaká je oblíbenost jednotlivých zemí při výběrovém řízení?

1. Kanada
2. Austrálie
3. Singapur
4. USA
5. Japonsko
6. Taiwan
7. Korea
8. Čína
9. Mexiko
10. Rusko
11. Peru
12. Kostarika
13. Argentina
14. Brazílie

Jsou k dispozici anotace předmětů na zahraničních institucích?

Pokud takovýto seznam nenaleznete na webových stránkách jednotlivých institucí, tak mne kontaktujte a já napíši příslušnému koordinátorovi na zahraniční univerzitě.

Mohu si svou studijní stáž na zahraniční instituci prodloužit?

Podmínky takovéhoto kroku jsou:

A, souhlas fakulty (nová přihláška s podpisem studijního proděkana)

B, souhlas OZS, rektorát

C, souhlas zahraniční instituce, na které momentálně studujete

Na koho se obrátit, pokud nastane změna ve studijním plánu?

Veškeré takovéto změny řešte s fakultou. Pro rektorát je důležitý studijní plán před tím než odjedete, a poté až transcript a srovnávací arch po absolvování vaší studijní stáže.

Vysvětlivky k přihlášce

Rozhoduje pořadí zahraničních institucí, které vyplním do přihlášky?

ANO, seznam studentů, kteří se zúčastnili výběrového řízení je seřazen podle celkového počtu bodů a lépe umístěným studentům je nabízena jejich první volba. Po zaplnění míst na zahraniční instituce je dalším studentům nabízena jejich druhá, resp. třetí volba.

Jak si mám vybrat semestr, příp. celý akademický rok, na studijní stáž?

OZS preferuje, aby na studijní stáž vyjelo co nejvíce studentů. Primárně jsou tedy nabízeny semestry, pouze v případě malého zájmu o danou instituci se zájemcům nabízí celý ak. rok (některé zahraniční instituce přijímají studenty pouze na celý akademický rok). Volba, zda-li to bude ZS nebo LS, je na Vás a Vaší fakultě. Podívejte se na akademický kalendář zahraničních univerzit a zkontrolujte, jestli  se začátek/konec vámi vybraného semestru nekryje  se začátkem/koncem semestru na ČVUT.

Musím mít pro výjezd na studijní stáž v rámci MBD české občanství?

NE. Hlásit se může každý student ČVUT. However, if you receive a scholarship to study at CTU, you had better check whether it will be paid  while you are studying abroad. Scholarships paid by Czech goverement agencies are normally payable only for studies inside the Czech Republic.

Mohu se do výběrového řízení přihlásit i jako student dálkového studia?

ANO. Hlásit se může každý student ČVUT, ale na zahraniční instituci musíte být studentem prezenčního studia.

Existují další možnosti financování mé studijní stáže?

Pečlivě si pročtěte všechny odkazy pod tímto linkem.

Není mi jasné, jak funguje dar pro zahraničního studenta?

Studijní stáže mimo Evropu fungují na výměnách studentů mezi ČVUT a zahraniční institucí. Ideálně by se mělo jednat o výměnu 1 student za 1 studenta na stejně dlouhou dobu (1 či 2 semestry). Všechny bilaterální dohody jsou nastaveny tak, že studenti platí školné na svých domovských institucích a na zahr. instituci ne (na ČVUT studenti studující v češtině školné neplatí). Některé bilaterální dohody jsou sepsány i pro úhradu ubytování, resp. stravy. To znamená, že student opět uhradí ubytování a stravu na své domovské instituci a v zahraničí užívá stejných výhod. Úhrada ubytování a stravy je provedena formou daru na účet ČVUT. A to samostatnou darovací smlouvou (možnost odečtení ze základu daně) a následným obdržením celého stipendia na mobilitu.

 Co když zkrátím nebo prodloužím délku pobytu oproti datům, která jsem uvedl/a ve finační dohodě?

Pokud se na konci Vašeho pobytu bodou data lišit – tzn. vrátíte se dříve nebo později, než jak jste uvedli ve finanční dohodě – a vy budete buď žádat o dofinancování nebo Vás požádáme o vrácení části stipendia, bude se postupovat podle následujícího časového rozdělení:

Zkrácení/prodloužení pobytu o 1 – 10 dní – nedostanete ani nevracíte nic

Zkrácení/prodloužení pobytu o 11 – 20 dní – požádáme Vás o/pošleme Vám 1/2 měsíčního stipendia

Zkrácení/prodloužení pobytu o 21  a více dní – požádáme Vás o/pošleme Vám celou částku měsíčního stipendia

Jaké pojištění si mám do zahraničí zařídit?

Pojištění Vám musí krýt léčebné výlohy a repatriaci. Klidně si můžete zřídit pojištění k platební kartě a na zbytek se dopojistit u klasických pojišťoven. Pozor, některé zahraniční instituce požadují po přijíždějících studentech jejich vlastní univerzitní pojištění. V takovém případě se pojistěte také na dobu, než Vám toto pojištění po opuštění ČR začne platit.

Can I retake the English language test?

No. You can take one test for each round.

What CTU International Office English grades are considered equivalent to B2 and C1?

All students who will study in English language as Erasmus students or as Exchange students are required to provide evidence of at least B2 level English skills. The CTU International Office provides a testing service free-of-charge. This test is a written test. For a place as an Erasmus/Exchange student awarded by the rectorate, a spoken English test is also required. Each faculty has its own requirements and procedures when selecting candidates for the places that it awards.

A grade between 0 and 20 is awarded in the CTU International Office English test. A grade of 11 or more is equivalent to a pass at B2 level. A grade of 16 or more is equivalent to a pass at C1 level. A certificate will be made for a student on request, on the basis of the written test and a spoken test. Most CTU partner universities recognize the CTU International Office certificate.

Why is an English test required for outgoing Erasmus and Exchange students?

The English test is administered:

 1. To ensure that outgoing students have adequate language skills to study successfully and present a good image of the university,
 2. To comply with the requirements of the Erasmus programme and of our partner universities, and
 3. Because the English grades form part of the basis for selecting candidates (when there are more candidates than places available).

Zprávy z pobytu, které obsahují zkušenosti studentů, kteří již vyjeli, naleznete ZDE

Nabídka mimoevropských univerzit, na kterých můžete v roce 2021/22 studovat.

Tabulka uznaných předmětů odstudovaných v předchozích letech v rámci studijního pobytu na mimoevropské univerzitě.