Athens

ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates)


After careful consideration, given the uncertainty of COVID-19 we regret to inform you that the ATHENS network has made the prudent decision to suspend the ATHENS November 2020 session.
We share your deep disappointment in this decision as all parties affected have put so much effort in this , however the health and safety of all students is paramount and in this unpredictable times this felt like the best decision to be taken in the students’ best interest.
We remain deeply committed to the value and importance of international education and look forward to resuming the ATHENS activities as soon as the times will allow it again.


Program ATHENS byl zahájen v roce 1997 za podpory Evropské komise. Spojuje 16 významných technických evropských univerzit. Je to především ParisTech (sdružení 10 nejvýznamnějších pařížských Grandes Ecoles d’Ingemieurs, a sice ENGREF, ENPC, ENSAM, ENSCP, ENSMP, ENST, ENSTA, Ecole Polytechnique, ESPCI, INAGP), dále CTU in Prague, TU Delft, KU Leuven, INST Lisboa, UCL Louvain-la-Neuve, UP Madrid, NTNU Trondheim, TU Budapest, TU Wien, Politecnico di Milano, TU München, TU Warsaw, Aristotle University of Thessaloniki, Istanbul Technical University a University Politehnica of Bucharest.

Týdenní intenzivní kurzy. Uvedené univerzity poskytují v rámci programu ATHENS studentům vyšších ročníků partnerských technických univerzit týdenní intenzivní kurzy v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni. Kurzy jsou nabízeny dvakrát ročně (březen, listopad). Odborná část kurzů probíhá v angličtině, francouzštině nebo španělštině v rozsahu 30 hodin. Je doplněna kulturním programem v rozsahu 12-15 hodin, ve kterém mají studenti příležitost blíže se seznámit s kulturou a prostředím dané země. Je obvyklé, že po absolvování takových kurzů se řada studentů přihlásí na danou školu k dalšímu studiu. Kurzy jsou pravidelně hodnoceny z hlediska kvality.

ČVUT bylo k této skupině evropských technických univerzit přizváno roku 2003. Z členství v programu ATHENS pro ČVUT vyplývá povinnost zorganizovat několik kurzů v Praze a umožnit studentům ČVUT účast na kurzech partnerských univerzit.

Důležité:

  • Programu ATHENS se lze zúčastnit (tzn. vyjet) obvykle pouze jednou!!!  V případě malého počtu zájemců je možné výjezd opakovat. Výběrové řízení je v kompetenci Vaší fakulty. Pokud jste se programu v minulosti již zúčastnili (vyjeli jste), můžete se do programu znovu přihlásit, ale počítejte s tím, že budou upřednostněni Vaši kolegové, kteří se programu prozatím nezúčastnili. Pokud jste podali v minulých bězích přihlášku a nebyli jste vybráni a programu jste se tedy nezúčastnili, můžete se samozřejmě hlásit opakovaně.
  • Program ATHENS je určen pro studenty ČVUT, kteří jsou zapsáni ve studijních programech v českém jazyce.
  • Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou.
  • Za účast na kurzu ATHENS nejsou na ČVUT přidělovány kredity.
  • Registrace na jednotlivé kurzy březen 2020 bude Paříží spuštěna dne 09.01.2020 – více podrobností naleznete v záložce Harmonogram, přihláška a termíny přihlášení.

ATHENS – březen 2020

Jednorázové stipendium bude vyplaceno v hotovosti na základě vyplnění, podepsání a předložení finanční dohody (podrobné informace najdete v sekci Harmonogram a přihláška).

Město Stipendium  (Kč)
Budapešť   4 800
Bukurešť   7 800
Delft   7 600
Istanbul 10 600
Leuven   8 000
Lisabon 10 600
Madrid   9 700
Milano   8 600
Mnichov   5 400
Nice 10 000
Paříž/Palaiseau/Saint-Étienne   8 900
Soluň   9 500
Trondheim 12 000
Tunis   9 000
Varšava   5 800
Vídeň   5 300

 

Výše uvedené stipendium pokryje cca 60% pobytových nákladů, dopravu do místa stáže a zpět.

Důležité: účast na „European Dimension Programme“ je povinná a je součástí jednotlivých kurzů. Řiďte se tedy pokyny přijímajících univerzit, které Vám budou v případě přijetí z Paříže zaslány. „Starting time“ v nich uvedený je povinný (nelze akceptovat pozdní nástup na akci či dřívější odjezd)!!!

Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášeni pomocí SSO ČVUT.

Přihlásit se můžete zde