Krizové situace

Při výjezdu do zahraniční doporučujeme se vždy zaregistrovat do aplikace DROZD.

Covid 19

Výjezdy – podzim 2020

Zahraniční oddělení Rektorátu a ČVUT obecně nyní umožňují výjezdy na zahraniční studijní pobyty a stáže i pobyty zaměstnanců. Situace se může nicméně s ohledem na vývoj šíření pandemie koronaviru COVID-19 v budoucnu změnit. Je proto důležité sledovat oficiální zdroje informací stejně jako oficiální stránky ČVUT.

Pokud vyjíždíte do zahraničí za studiem, postupujte dle pokynů zahraniční univerzity nebo kontaktujte tamního zahraničního koordinátora.

Přesun výjezdu na následující semestr

Mnoho univerzit umožňuje přesunutí výjezdu na letní semestr 2020. To je však potřeba domluvit a potvrdit jak se zahraniční univerzitou (kvůli kapacitám), tak s ČVUT (ohledně studijního plánu, možnosti výjezdu popř. nominace – kontaktujte fakultního koordinátora i RČVUT).

EU

Pro lepší orientaci, jaká cestovní omezení platí v rámci EU, doporučujeme sledovat interaktivní nástroj EU Re-open EU, kde jsou barevně vyznačené země dle omezení vstupu (zeleně bez omezení, oranžově s určitými omezeními, červeně neumožňující vstup). Nástroj zmiňuje také národní stránky s informacemi týkajícími se nejen cestování, ale také služeb (hotely, restaurace) a informace ke zdravotnímu riziku (povinné roušky, pravidla pro MHD apod.). Také doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých ambasád/konzulátů.

Zda-li daná univerzita umožňuje studium zahraničním výměnným studentům si můžete zjistit na ERASMUS+ Covid – 19 Mobility Status

Zrušení výjezdu

Zrušení výjezdu v momentální situaci na zahraniční univerzitu je možné kdykoliv. Nejlépe ještě tehdy, kdy je možné se zapsat zpět do semestru na ČVUT a nejlépe před podpisem finanční (účastnické) smlouvy na RČVUT.
Pokud univerzita, kam byl student vybrán, zruší výuku kvůli současné situaci, budou studenti informováni emailem. Pokud výjezd zruší sám student, musí dávat pozor na některé poplatky v zahraničí (např. když student již zajišťoval ubytování v zahraničí, je možné, že ubytovatel nebude chtít vrátit zálohu) ze strany ČVUT však žádné sankce neplynou.

Studenti v zahraničí

 • Pokud student odjel do zahraničí, jedná se o fyzickou mobilitu, ať studium probíhá prezenčně, kombinovaně či plně online. Stipendium je ponecháváno beze změny, dokud se student nachází v zahraničí. Je tedy potřeba beze změny splnit povinnosti vyplývající z účastnické smlouvy. 
 • V případě nesplnění požadavku min. 20 kreditů odstudovaných v zahraničí se bude každý případ projednávat individuálně.
 • Studenti jsou povinni si uchovávat doklady o výdajích (účtenky, smlouvy, …) pro případné vyúčtování a nárokování vícenákladů na základě zásahu vyšší moci
  Předčasné ukončení mobility z důvodu zásahu vyšší moci
  • Pokud je mobilita ukončena (student nepokračuje ve studiu nebo se vrátil do ČR a nemá tedy nárok na podporu na pobyt v zahraničí), přistupuje se k uplatňování následků zásahů vyšší moci – je třeba kontaktovat v této věci koordinátora RČVUT ohledně konkrétních podmínek. Vyúčtování vícenákladů bude provedeno podle stejných pravidel pro všechny.
  • Obecně platí tato pravidla:
   • Student se musí chovat ekonomicky a pokusit se vícenáklady minimalizovat
   • Student si musí uchovávat doklady o platbách
   • Nárokovány mohou být jen náklady uplatněné na účastníka mobility (nikoli další osoby)
   • Nárokovány mohou být náklady nezbytně nutné pro realizaci mobility a to v případě, že nejde o projev svobodné vůle účastníka, ale o neplánovanou, předvídatelnou a neovlivnitelnou událost

Virtuální mobilita

V odůvodněných případech je umožněna i tzv. virtuální mobilita (tj. online formou, z domova, nikoliv v zahraničí). V tomto případě však musí být jasně stanoven důvod nemožnosti fyzické mobility a na účastníka se nevztahuje nárok na finanční podporu na pobyt v zahraničí. 

Náklady na testování a nařízenou karanténu v zahraničí

V případě, že je při vašem odjezdu do zahraničí vyžadován negativní test na Covid 19 či pobyt v karanténě, kontaktujte nás (zahraniční oddělení RČVUT). Zvýšené náklady v souvislosti s testováním a nutností pobývat v karanténě/dostavit se do destinace dříve než na začátek semestru, mohou být finančně podpořeny. Vyúčtování takových vícenákladů bude provedeno podle stejných pravidel pro všechny.

Informace pro studenty: 

 • Studenti vybraní na zahraniční pobyty na podzim 2020 mohou své pobyty přesunout na jarní semestr 2021 (za předpokladu, že jim to bude ze strany přijímající instituce umožněno), anebo svůj pobyt zrušit. Ohledně změn prosím kontaktujte Vašeho fakultního koordinátora.
  S přesunem výjezdu musí souhlasit i domácí fakulta a je důležité si ověřit, že Vám výjezd bude zapadat do studijního plánu i o semestr později. 
 • Studijní pobyty lze také zahájit či uskutečnit online za předpokladu, že to umožní přijímající instituce. U těchto mobilit ale není nárok na finanční podporu
 • Pokud budete cestovat do zahraničí, pečlivě prostudujte podmínky Vašeho zdravotního pojištění – pokud onemocníte, může se stát, že zaplatíte vysoké výdaje za léčbu a pojišťovna vám tyto náklady neuhradí. Pro více informací kontaktujte vaši pojišťovnu.
 • Vzhledem k aktuální situaci je předčasné ukončení pobytu z důvodu nemoci (včetně COVID-19) a proplácení vzniklých nákladů posuzováno pro podzimní semestr 2020 jako náklady způsobené zásahem vyšší moci pouze velmi výjimečně (náklady, kterým nebylo možné předejít) a na proplacení nevzniká automatický nárok. Situace musí být posuzována vždy individuálně ze strany OZS ČVUT a národní agentury. Důrazně proto zvažte nezbytnost těchto nákladů a prevenci jejich ztráty (např. pojištění storna letenek). 
 • Aktuálně: Ve chvíli, kdybyste měli nějaké nepředvídané výdaje (např. v důsledku karanténních opatření či povinného testování), které výrazně navyšují Váš rozpočet, prosím kontaktujte nás. Pokusíme se Vám co nejvíce pomoci

Informace pro studenty: 

 • Studenti vybraní na zahraniční pobyty na podzim 2020 mohou své pobyty přesunout na jarní semestr 2021 za předpokladu, že jim to bude ze strany přijímající instituce umožněno, anebo svůj pobyt zrušit. Kontaktujte vašeho fakultního koordinátora.
 • Studijní pobyty lze také zahájit či uskutečnit online za předpokladu, že to umožní přijímající instituce. U těchto mobilit ale není nárok na finanční podporu. 
 • Pokud budete cestovat do zahraničí, pečlivě prostudujte podmínky vašeho zdravotního pojištění – pokud onemocníte, může se stát, že zaplatíte vysoké výdaje za léčbu a pojišťovna vám tyto náklady neuhradí. Pro více informací kontaktujte vaši pojišťovnu.
 • Vzhledem k aktuální situaci je předčasné ukončení pobytu z důvodu nemoci (včetně COVID-19) a proplácení vzniklých nákladů posuzováno pro podzimní semestr 2020 jako vyšší moc pouze velmi výjimečně (náklady, kterým nebylo možné předejít) a na proplacení nevzniká automatický nárok. Situace musí být posuzována vždy individuálně ze strany OZS ČVUT a národní agentury. Důrazně proto zvažte nezbytnost těchto nákladů a prevenci jejich ztráty (např. pojištění storna letenek). 

Zachovejte chladnou hlavu a úsměv na tváři 🙂 a případně nás informujte o jakýchkoli nesnázích, se kterými byste se potýkali a potřebovali pomoci. 

V případě, že byste měli jakékoli dotazy či potíže, neváhejte se na nás obrátit, od toho tu jsme!
(taktéž se můžete obrátit na Vaše fakultní koordinátory)

Kontakty

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Pokud jste aktuálně na zahraničním (studijním nebo praktickém) pobytu přes ČVUT a potřebovali byste si (např. v souvislosti s pandemií koronaviru) promluvit s psychologem či jinak poradit, můžete využít online konzultací s psychologem (přes e-mail či Skype). Zájemci prosím kontaktujte kontaktujte Mgr. et Mgr. Katarínu Širancovou, katarina.sirancova@cvut.cz

Více informací ohledně bezplatného poradenství pro studenty ČVUT naleznete na stránkách Centra informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS).