Přijď 13. října na Fakultu stavební a poslechni si super přednášky studentů, kteří vyrazili minulý rok na Erasmus do zahraničí.

 

Těšit se můžeš například na Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Španělsko nebo třeba Dánsko.

Na sociálních sítích brzo najdeš medailonky jednotlivých vystupujících.

Erasmus Day pořádáme ve spolupráci s International Student Club CTU in Prague.

Kdy? 13. října od 15:00

Kde? Fakulta stavební, místnost C202

Registruj se na podzimní workshopy, které pro tebe pořádáme. Všechny probíhají během října a jsou pro tebe zdarma.

  • 20.10 (čtvrtek) – Mezikulturní komunikace
  • 24.10 (pondělí) – Jak zvládat konflikty
  • 31.10 (pondělí) – Jak na finance při výjezdech do zahraničí

Vždy od 16:30 v budově FEL.

Workshopy jsou otevřené primárně zájemcům, kteří vyjíždějí na letní semestr do zahraničí, ale při volné kapacitě i ostatním studentům.

Registrovaným zájemcům před každým workshopem zašleme připomínku, že se workshop blíží a info a o místnosti, kde bude workshop na Fakultě elektrotechnické v Dejvicích probíhat.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Do 25. května můžeš podat přihlášky na stáž u mezinárodní organizace ESO (Evropská jižní observatoř).
Pokud máš ke stáži jakékoliv dotazy, 19. května proběhne 💻 on-line seminář, na kterém uslyším i zkušenosti bývalých stážistů.
 
Veškeré informace najdeš na webu MŠMT
👇
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-prihlasek-na-staze-v-eso-pro-obdobi-2022

Jaké jsou možnosti studentských stáží v CERNu? Jak se připravit na pracovní pohovor a na co si dát pozor v rámci přihlašovacího procesu?

Přednáška o stážích proběhne v angličtině, registrace je zdarma a přednášet bude přímo zástupce z CERN.

 

Odkaz na FB událost

 

 

📢 Hledáš si na léto stáž v zahraničí? 📢
Už máš výjezd přes Erasmus za sebou a přemýšlíš, jak takovou zkušenost zúročit při hledání pracovních zkušeností?
10. května proběhl webinář o základech práce s profesní platformou LinkedIn.
Nestihl/a ses připojit? Chceš si znovu projít prezentaci?
Máš k LinkedIn dotazy? Teprve začínáš nebo naopak chceš svůj profil co nejlépe vypilovat před odjezdem na Erasmus? Napiš nám a rádi ti poradíme.

Co si představíš pod pojmeme Interkulturní komunikace? Jak nás toto téma ovlivňuje?

Přijď v úterý 3. května od 17:00 na přednášku zahraničního lektora a dozvíš se více.

 

Od 6. do 7. června proběhne 3. kolo výběrového řízení na ERASMUS. Toto kolo se týká výjezdů na LETNÍ semestr 2022/2023. 

 

Všechny potřebné informace o výběrovém řízení najdeš v sekci KROK ZA KROKEM.

Jedeš v dalším akademickém roce na Erasmus?

V rámci našich setkání pro studenty se bavíme o tématech jako jsou Obavy, Duševní zdraví nebo právě Kulturní šok a Stress Management.

 

Ať už na naše setkání chodíš nebo ne, níže najdeš prezentace, kde uvádíme užitečné informace a odkazy k těmto tématům.

Zjisti více o projektu aktuálně na našich sociálních sítích (Facebooku a Instagramu). V průběhu prázdnin tě seznámíme s jednotlivými výstupy projektu.

 

Stress Management

Kulturní šok

Duševní zdraví

Krizové situace

 

Tady si můžeš stáhnout pracovní list k poslednímu setkání.

 

A jak studenti hodnotí první cyklus tréninkových setkání?

„Otevřelo mi to oči a vím, co mě může potkat a jak se na to připravit.“

„Setkání mi pomohla uvědomit si, jak je důležité dbát na to, jak se cítím a jak rozpoznat, když je něco špatně.“

„Kromě užitečných informací jsem vděčný za příjemnou atmosféru, kterou lektorky vytvořily.“

Herní řád “Studuj ve světe”

 

Na Facebooku Studuj ve světě bude od 14. 04. 2022 do 19. 04. 2022 realizována soutěž (dále jen jako „hra“).

O co hrajeme:

Facebook: 3 x balíček promo předmětů

Instagram 3 x balíček promo předmětů

Systém hry:

Výhru získávájí 3 účastníci, kteří komentovali na soutěžní otázku uveřejněnou v rámci soutěžního postu na Facebooku Studuj ve světě (https://www.facebook.com/studujvesvete). Výherci jsou vybráni pomocí generátoru Comment Picker.

Výhru získávájí 3 účastníci, kteří komentovali na soutěžní otázku uveřejněnou v rámci soutěžního postu na Instagramu Studuj ve světě (https://www.instagram.com/studujvesvete/). Výherci jsou vybráni pomocí generátoru Comment Picker.

 

Pořadatel a organizátor:

 

Pořadatelem hry je České vysoké učení technické v Praze, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Podmínky účasti ve hře a předání výher: Zúčastnit se mohou studenti ČVUT, kteří mají trvalé nebo přechodné bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru je nutné osobně převzít v sídle organizátora, nebo bude zaslaná poštou, dle domluvy.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry: Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na https://www.facebook.com/studujvesvete a https://www.instagram.com/studujvesvete/. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

 

Výherci budou o svých výhrách informováni ihned po splnění podmínek pro získání výhry, nejpozději pak do tří dnů od skončení hry na Facebooku Studuj ve světě a Instagramu Studuj ve světě, a to prostřednictvím Facebooku Studuj ve světě a Instagramem Studuj ve světě komentářem přímo pod jejich výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali organizátora hry.

Oprávnění organizátora a pořadatele: Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Zpracování osobních údajů se řídí Příkazem rektora č. 04/2018 k ochraně a zpracování osobních údajů na ČVUT: https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/a28c8f76-aca0-400d-a8c4-cfd2c76489e4/cs/20181002-prikaz-rektora-c-042018-k-ochrane-a-zpracovani-osobnich-udaju-na-cvut.pdf.

 

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

Kontakty na ambasadory, které je možné kontaktovat, najdete níže. U každého studentského ambasadora je uvedena fakulta, na které studuje, i univerzita, na kterou vyrazil na Erasmus.

Také tu přidáváme link pro přidání do Whatsapp skupiny Erasmus 2022.

Whatsapp

Kontakty na studentské ambasadory

Také jsme pro vás vytvořili Facebook skupinu, kde se budete moci propojit se zahraničními studenty, kteří aktuálně pobývají na ČVUT.

FB skupina