Letní školy

Krátkodobé pobyty, které trvají většinou 1 nebo 2 letní měsíce.
Nabídka technických, jazykových kurzů nebo kurzů zaměřených na kulturu dané země.
Studium na evropských a mimoevropských univerzitách.

Seznam
univerzit

Vysvětlivky:
Termín – od kdy do kdy letní škola probíhá
Poplatky – nabízíme letní školy partnerských univerzit, které ti poplatky za školné, administrativu, kulturní program atd. buď odpustí nebo sníží.
–        Nominace = je nutné, aby tě ČVUT nominovalo a pak bude poplatek 0,- Kč nebo uvedená částka
–        Bez nominace = částka, která se na studenta ČVUT vztahuje
Stipendium – definuje kolik ti ČVUT může poskytnout na tvůj výjezd (měsíční částka)

Univerzita Termín Poplatky Stipendium Uzávěrka přihlášek Uzávěrka pro nominaci Nabídka kurzů Poznámka Factsheet
Metropolia University of Applied Sciences 1. - 26.8.2022
- 13,000 Kč 5/31/2022 5/31/2022 Metropolia kurzy
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 4. - 22.7.2022
980 Eur 13,000 Kč 5/25/2022 - ULPGC Spanish courses ULPGC
University of Bergamo/Riga Technical University 25.-29.7 + 28.8. - 3.9 / 10.9.
Virtual School - 100 Eur + Internship in Bergamo / Riga - 250 Eur 13,000 Kč 15.7.2022 - virtual school 1.7.2022 - kombinace s VS + internship -
Hanyang University – Seoul Campus 27.6. - 22.7.2022
Bez nominace - 1600 USD / studenti, kteří na univerzitu pojedou jako výměnní studenti - 1200 USD 13,000 Kč 5/20/2022 - Han kurzy Hanyang
Hanyang University – Erica Campus Session 1 - 11. - 22.7.2022 / Session 2 - 25.7. - 5.8.2022
1 100 000 KRW / 2 týdny 2 100 000 / 4 týdny 13,000 Kč 5/20/2022 - V poplatcích je zahrnuto ubytování, 2 volnočasové aktivity

Finanční
podmínky

Jakmile dostaneš potvrzení ze zahraniční university, že jsi přijatý/á, můžeš požádat o stipendium.

Kopii zvacího dopisu zašli na katerina.boskova@cvut.cz. V mobility.cvut.cz ti bude vystavena karta studenta, ze které si budeš moci vygenerovat finanční dohodu. Tu před odjezdem dodej ve dvou podepsaných vyhotoveních na OZS rektorátu ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, budova A, 8. patro, místnost 801a.
K finanční dohodě budeš potřebovat následující dokumenty. 

1) Studijní plán – je to dohoda mezi tebou a fakultou, že ti po návratu uzná předměty a počet kreditů (min. 2 ECTS/měsíc), které ve studijním plánu máš. Pokud bys náhodou byl/a nucen/a po příletu na zahraniční univerzitu studijní plán změnit, co nejdříve o tom informuj studijního proděkana a ujisti se, že s provedenými změnami souhlasí.

2) Potvrzení o pojištění na celou dobu pobytu.

Podpisem finanční dohody se ČVUT zavazuje k tomu, že ti vyplatí stipendium a ty se zavazuješ k tomu, že budeš v zahraničí studovat, reprezentovat ČVUT a po návratu dodáš dokumenty, které jsou nutné k uzavření stáže.

Podmínky výjezdu

Délka pobytu – 1 – 2 MĚSÍCE
Přidělování míst – podle principu „Kdo dřív přijde, ten dřív jede“
Počet kreditů – 2 ECTS kredity je minimální počet, který by ti studijní proděkan měl za měsíční výjezd uznat.
Schválený výjezd – výjezd na zahraniční univerzitu ti musí schválit studijní proděkan tvojí fakulty.

Na aktuální akademický rok se musíš přihlásit on-line mobility.cvut.cz – kolo č. 5 – LETNÍ ŠKOLY – 2022
Současně pošli email na katerina.boskova@cvut.cz a požádej o odeslání přihlášky ke schválení fakultou, popřípadě o odeslání nominace u univerzit, kde je to potřeba.

Jakmile ti přijde zvací dopis, pošli kopii na katerina.boskova@cvut.cz. V mobility.cvut.cz ti bude vystavena karta studenta, ze které si vygeneruješ finanční dohodu a kam nahraješ dokumenty potřebné před odjezdem a po návratu.

1)         Studijní plán (před odjezdem)
2)         Potvrzení o pojištění (před odjezdem)
3)         Doklad o uznání studia v zahraničí (po návratu)
4)         Transcript od Records (po návratu)
5)         Zpráva z pobytu (po návratu)