Letní školy

Krátkodobé pobyty, které trvají většinou 1 nebo 2 letní měsíce.
Nabídka technických, jazykových kurzů nebo kurzů zaměřených na kulturu dané země.
Studium na evropských a mimoevropských univerzitách.

Seznam
univerzit

Nabídka univerzit se aktualizuje podle termínu uzávěrek jednotlivých programů, většinou ke konci každého měsíce do konce června 2024.

Vysvětlivky:
Termín – od kdy do kdy letní škola probíhá
Poplatky – nabízíme letní školy partnerských univerzit, které ti poplatky za školné, administrativu, kulturní program atd. buď odpustí nebo sníží.
–        Nominace = je nutné, aby tě ČVUT nominovalo a pak bude poplatek 0,- Kč nebo uvedená částka
–        Není nutná = můžeš se přihlásit rovnou a platíš částku uvedenou pod poplatky

Na aktuální akademický rok se musíš přihlásit on-line ZDE (v případě, že tento krok přeskočíš, může se ti stát, že ti nebudeme moci poskytnout stipendium, protože s tebou nebudeme v celkovém rozpočtu počítat).
Současně pošli email na katerina.boskova@cvut.cz a požádej o odeslání nominace u univerzit, kde je to potřeba. Pokud budou místa na univerzitu, kterou jsi uvedl/a na prvním místě, zaplněna, bude nominace poslána na univerzitu, která je další v pořadí.

Finanční
podmínky

Jakmile dostaneš potvrzení ze zahraniční university, že jsi přijatý/á, můžeš požádat o stipendium (13 000 Kč na měsíc). Nemůžeme zaručit, že stipendium přidělíme každému, kdo si požádá!

Kopii zvacího dopisu zašli na katerina.boskova@cvut.cz. V mobility.cvut.cz ti bude vystavena karta studenta, ze které si budeš moci vygenerovat finanční dohodu. Tu před odjezdem dodej ve dvou podepsaných vyhotoveních na OZS rektorátu ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, budova A, 8. patro, místnost 801a.
K finanční dohodě budeš potřebovat následující dokumenty. 

1) Studijní plán – je to dohoda mezi tebou a fakultou, že ti po návratu uzná předměty a počet kreditů (min. 2 ECTS/měsíc), které ve studijním plánu máš.

2) Potvrzení o pojištění na celou dobu pobytu.

Podpisem finanční dohody se ČVUT zavazuje k tomu, že ti vyplatí stipendium a ty se zavazuješ k tomu, že budeš v zahraničí studovat, reprezentovat ČVUT a po návratu dodáš dokumenty, které jsou nutné k uzavření stáže.

Podmínky výjezdu

Délka pobytu – 1 – 2 MĚSÍCE
Přidělování míst – podle principu „Kdo dřív přijde, ten dřív jede“
Počet kreditů – 2 ECTS kredity je minimální počet, který by ti studijní proděkan měl za měsíční výjezd uznat.
Schválený výjezd – výjezd na zahraniční univerzitu ti musí schválit studijní proděkan tvojí fakulty.


Jakmile ti přijde zvací dopis, pošli kopii na katerina.boskova@cvut.cz. V mobility.cvut.cz ti bude vystavena karta studenta, ze které si vygeneruješ finanční dohodu a kam nahraješ dokumenty potřebné před odjezdem a po návratu.

1)         Studijní plán (před odjezdem)
2)         Potvrzení o pojištění (před odjezdem)
3)         Doklad o uznání studia v zahraničí (po návratu)
4)         Transcript od Records (po návratu)
5)         Zpráva z pobytu (po návratu)