E+ Mezinárodní kreditová mobilita

Nejčastější
dotazy

Loader image

Nominaci můžete zrušit kdykoliv, pokud již byla zaslána na zahraniční univerzitu, je třeba zaslat email na zahraniční oddělení. Koordinátora na ČVUT musíte informovat vždy.

Zkrátit můžete kdykoliv, pokud dodržíte minimální dobu studia 3 měsíce a splníte podmínky účastnické smlouvy. Prodloužit můžete maximálně měsíc před skončením pobytu a pouze za předpokladu, že souhlasí zahraniční univerzita i ČVUT.

Máte možnost se poradit s fakultním koordinátorem a nebo se podívat na našich stránkách na srovnávací arch a nechat se inspirovat, kde studovali vaši spolužáci.

Obojí, obor Vám pomůže se zorientovat a vyučované předměty potřebujete k párování s předměty na ČVUT.

Ne není to třeba, počkejte na informace, které Vám zašle zahraniční univerzita.

Náhradní termíny nejsou, testy je třeba splnit v daném termínu, aby  měli všichni rovný přístup.

V době studia, kdy se Vám to nejvíc hodí a kdy Vám to nejlépe koresponduje se studiem.

Toto je specifické pro každou fakultu zvlášť. Na FS například to lze, ale až v druhém kole výběrového řízení, abyste měli již známky z prvního semestru.

Nemusí, pokud Vám ještě zbývají nějaké předměty ke studiu. Pokud budete, tak je třeba míti dva školitele – jeden tady a jeden v zahraničí. Možná budete muset psát alespoň část práce v AJ.

V zahraničí ano, aspoň část, nebo případně jen tu výzkumnou, musíte něco se zahraničním vedoucím konzultovat.

Český a zahraniční předmět, který „párujete“ do srovnávacího archu by se měly shodovat v obsahu. Shoda samozřejmě nikdy nebude absolutní, ale měla by být v rozumné míře. Dostatečnou shodu Vám potvrdí osoba, která dává souhlas s Vaším srovnávacím archem (garant předmětu, garant oboru, …). V rozumné míře si můžete vybírat i páry předmětů, které nejsou ve Vašem studijním plánu, do zahraničí si jedete rozšířit obzory. Sestavování srovnávacího archu je někdy o odvaze a umění komunikace 🙂

Ano, pokud chcete vyjet v prvním ročníku magisterského studia, musíte mít bakalářskou etapu uzavřenou, protože Váš odjezd do zahraničí s největší pravděpodobností nastane ještě před termínem státnic v září.

V rozumné míře si můžete vybírat i páry předmětů, které nejsou ve Vašem studijním plánu, do zahraničí si jedete rozšířit obzory. Sestavování srovnávacího archu je někdy o odvaze a umění komunikace 🙂

Ano cca polovinu kreditů ve srovnávacím archu můžete použít pro volitelné předměty. Do zahraničí si jedete rozšířit obzory. Sestavování srovnávacího archu je i o odvaze a umění komunikace 🙂

Vydržet, zkusit jiný kontakt, obrátit se na zahraniční oddělení a to může zkusit kontaktovat také z druhé strany.

Projděte si nabídku předmětů pro výměnné studenty na zahraniční univerzitě a snažte si najít ekvivalenty k předmětům ze svého studijního plánu. V rozumné míře si můžete vybírat i páry předmětů, které nejsou ve Vašem studijním plánu, do zahraničí si jedete rozšířit obzory. Sestavování srovnávacího archu je někdy o odvaze a umění komunikace 🙂 Nebojte se kontaktovat fakultní oddělení, které Vám s výjezdem pomáhá. Společně už něco vymyslíme.

Na webu zahraniční univerzity v „Course Catalogue“.

Není nutné najít absolutní shodu. Doporučujeme konzultovat předměty s garantem studijního oboru, studijním proděkanem nebo proděkanem pro vnější vztahy. Do zahraničí si jedete rozšířit obzory. Sestavování srovnávacího archu je i o odvaze a umění komunikace 🙂

Podívej se na stránky fakulty, každá fakulta to má jiné, na některé žádný a na jiné jich je docela dost.

Podívejte se do srovnávacího archu na webu, tam najdete inspiraci.

Je potřeba se individuálně dohodnout s vyučujícími na předčasném termínu zkoušek, tak abyste před odjezdem měl zkoušky splněné.

Ano, požádejte koordinátora o změnu univerzity, pokud to bude možné, pomůže Vám.

Předměty uznává studijní proděkan. Po návratu podáte Žádost o uznání předmětů, kterou schvaluje opět studijní proděkan. Pokud Vám jsou předměty schváleny, do KOSu Vám je zapíše studijní referentka.

 • Je můj výběr závazný? Zatím totiž nevím moc, podle čeho si chci vybrat, budu muset pogooglit atd.
  Výběr je závazný, koordinátor se během přidělování univerzit řídí Vaší přihláškou a uvedenými univerzitami na základě preferencí. Koordinátora však můžete kdykoli kontaktovat a dohodnout se na změně univerzity, za předpokladu, že je na univerzitě místo.
  Doporučujeme, zjistit o univerzitě co nejvíce informací před odesláním přihlášky.
 • Plánuji vyjet do Německa a byl jsem překvapen, že na seznamu chybí některé technické školy (Mnichov, Drážďany...). Tak se ptám, jestli to dělám dobře. Mám tam na výběr asi jen z devíti škol.
  Pokud Vám chybí v rámci fakultních smluv některé univerzity, můžete se podívat na nabídku smluv uzavřených v rámci rektorátu (RCVUT). Kontaktujte i fakultního koordinátora. Informace, že některá univerzita „chybí“ v nabídce je cenná zpětná vazba. Vaše reakce může vést k vytvořením nové smlouvy když ne pro Vás, tak alespoň pro vaše nástupce.
 • Také si nejsem jistý, jaký obor mám vybrat. Chodím teď na TZSI (jako každý správný prvák), ale v anglickém seznamu takový obor nevidím.
  Studenti si vybírají obor podle studia, studenti Fakulty strojní mají na výběr nejčastěji z oboru 071, 0715, 0716. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého fakultního koordinátora.

Zahraniční oddělení – Rektorát.

Ano, ale v jednom studijním programu celkem na maximálně 12 měsíců.

Záleží o jakou univerzitu se jedná a taky jaký je v daný rok zájem studentů, neumíme na to globálně odpovědět.

V ideálním případě by k tomu dojít nemělo, ale nebojte se, nebudete ani první ani poslední. Zahraniční zkušenost stojí i za prodloužení studia. Pokud si myslíte, že k prodloužení studia u Vás dojde, nebojte se nás kontaktovat, poradíme Vám, jaké máte možnosti.

Ano má, nominace začne vždy na první možnou univerzitu vašeho výběru.

Ano, je, pokud se nepodaří umístit, je možné ještě hledat náhradní řešení, ale v zásadě se jede podle priorit.

 1. Ano – pracovat? -> pracovní stáž
 2. Ano – pracovat na disertačce? -> studijní stáž
 3. Ano – pokud máte úvazek na ČVUT → zaměstnanecká mobilita

V extrémních situacích se to dá domluvit.

Budete muset vracet stipendium, vzoreček je v účastnické smlouvě.

Ano, ale je třeba si podat dvě přihlášky, nejlépe v každém kole jednu a nebo v jednom kole ERASMUS i MBD.

Ano, můžete. Jen si zkontrolujte akademický kalendář.

První kolo je vždy otevřeno na podzim – říjen/listopad.

Transcript of records je seznam absolvovaných předmětů. Získáte jej na studijním oddělení.

 1. Buď podle přepočtu 1,5 = 1 ČVUT, ale je to individuální u asijských MBD to může být i naopak (1 kr MBD = 2 kr FS)
 2. nebo podle náplně předmětu – zda a jak odpovídá tomu na ČVUT
 3. dotaz na proděkana, který Vám to uznává

 1. Co nejpozději před odletem, nebo s pojištěním storna

 1. Ano, u MBD je to podmínka pro získání stipendia.
 2. U Erasmu je důrazně doporučeno – podmínka zjistit si krytí Evropské kartičky

 1. MBD – bez omezení
 2. E+ - v součtu max 12 měsíců za studijní etapu
 3. Musí schválit proděkan pro studium

Ne. Certifikát nesmí být starší než 4 roky.

Ano, můžete vyjet pracovat na diplomové práci.

Dle předchozí domluvy

 1. MDB – neřešte obory, ale konkrétní předměty
 2. E+ - dohody s univerzitami máme na konkrétní obory, nicméně také se věnujte spíš konkrétním předmětům (často je to variabilní)

 1. Ano, ale musí tam být místo
 2. Musí s tím souhlasit fakulta (aby Vám to sedělo do studijního plánu)

Pokud je dostatek financí, pak Vám pobyt proplatíme, pokud finance nebudou, můžete venku zůstat jako 0 grant na vlastní náklady.

Ne, musíte být student ČVUT.

Ne, účet musíte mít jen český.

NE, to možné není. Po nominaci už není možné nominovat na toto místo nikoho jiného. Nicméně sankce za to žádné nejsou, je to jen morální závazek.

Podle harmonogramu akademického roku na zahraniční univerzitě. V případě většího konfliktu mezi harmonogramy zahraniční a domácí univerzity je dobré toto diskutovat s koordinátorem pro výjezd.