Letní školy

Krátkodobé pobyty, které trvají většinou 1 nebo 2 letní měsíce.
Nabídka technických, jazykových kurzů nebo kurzů zaměřených na kulturu dané země.
Studium na evropských a mimoevropských univerzitách.

Seznam
univerzit

Vysvětlivky:
Termín – od kdy do kdy letní škola probíhá
Poplatky – nabízíme letní školy partnerských univerzit, které ti poplatky za školné, administrativu, kulturní program atd. buď odpustí nebo sníží.
–        Nominace = je nutné, aby tě ČVUT nominovalo a pak bude poplatek 0,- Kč nebo uvedená částka
–        Bez nominace = částka, která se na studenta ČVUT vztahuje
Stipendium – definuje kolik ti ČVUT může poskytnout na tvůj výjezd (měsíční částka)

Univerzita Termín Poplatky Stipendium Uzávěrka přihlášek Uzávěrka pro nominaci Nabídka kurzů Poznámka Factsheet
Riga Technical University červen - srpen / záleží na kurzu
400 - 800 Eur - záleží na kurzu měsíc před začátkem kurzu RIGA kurzy

Finanční
podmínky

Jakmile dostaneš potvrzení ze zahraniční university, že jsi přijatý/á, můžeš požádat o stipendium. Nemůžeme zaručit, že stipendium přidělíme každému, kdo si požádá!

Kopii zvacího dopisu zašli na katerina.boskova@cvut.cz. V mobility.cvut.cz ti bude vystavena karta studenta, ze které si budeš moci vygenerovat finanční dohodu. Tu před odjezdem dodej ve dvou podepsaných vyhotoveních na OZS rektorátu ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, budova A, 8. patro, místnost 801a.
K finanční dohodě budeš potřebovat následující dokumenty. 

1) Studijní plán – je to dohoda mezi tebou a fakultou, že ti po návratu uzná předměty a počet kreditů (min. 2 ECTS/měsíc), které ve studijním plánu máš. Pokud bys náhodou byl/a nucen/a po příletu na zahraniční univerzitu studijní plán změnit, co nejdříve o tom informuj studijního proděkana a ujisti se, že s provedenými změnami souhlasí.

2) Potvrzení o pojištění na celou dobu pobytu.

Podpisem finanční dohody se ČVUT zavazuje k tomu, že ti vyplatí stipendium a ty se zavazuješ k tomu, že budeš v zahraničí studovat, reprezentovat ČVUT a po návratu dodáš dokumenty, které jsou nutné k uzavření stáže.

Podmínky výjezdu

Délka pobytu – 1 – 2 MĚSÍCE
Přidělování míst – podle principu „Kdo dřív přijde, ten dřív jede“
Počet kreditů – 2 ECTS kredity je minimální počet, který by ti studijní proděkan měl za měsíční výjezd uznat.
Schválený výjezd – výjezd na zahraniční univerzitu ti musí schválit studijní proděkan tvojí fakulty.

Na aktuální akademický rok se musíš přihlásit on-line ZDE
Současně pošli email na katerina.boskova@cvut.cz a požádej o odeslání nominace u univerzit, kde je to potřeba.

Jakmile ti přijde zvací dopis, pošli kopii na katerina.boskova@cvut.cz. V mobility.cvut.cz ti bude vystavena karta studenta, ze které si vygeneruješ finanční dohodu a kam nahraješ dokumenty potřebné před odjezdem a po návratu.

1)         Studijní plán (před odjezdem)
2)         Potvrzení o pojištění (před odjezdem)
3)         Doklad o uznání studia v zahraničí (po návratu)
4)         Transcript od Records (po návratu)
5)         Zpráva z pobytu (po návratu)