Double degree

Double degree program je určen studentům magisterských nebo doktorantských programů. Studenti studují jeden rok na ČVUT a druhý rok na zahraniční univerzitě. Studium je v anglickém jazyce a po absolvování získají studenti diplom partnerské univerzity a ČVUT.

FSV

FSv má v současné době platné následující dohody:

  • Francie: ENPC Paris – v rámci uvedené dohody studují cca 2-3 studenti FSv každý akademický rok. Dohoda byla prodloužena na dalších 5 let počínaje ak. rokem 2015/16 s možností dalšího prodloužení.

     

  • Švédsko: KTH Stockholm – studium v angličtině, studenti musí povinně v rámci tohoto studia studovat švédštinu.

     

  • Německo: TU München dohoda byla uzavřena, jednalo by se o studium v němčině. Zatím uvedený program nikdo z našich studentů nestudoval, podmínky jsou obdobné jako u ostatních dohod.

     

  • Německo: RWTH Aachen– studium v němčině, v rámci dohody studují max. 4 studenti FSv každý akademický rok.

Obecně platí podmínka, že studenti, kteří mají zájem o studium double degree, se musí hlásit s ročním předstihem na program Erasmus+ (prvý rok double degree dostávají stipendium z tohoto programu).

Více informací

Informace případným zájemcům podá:
doc. Ing. Václav Kuráž, CSc.
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

FIT

FIT má v současné době platné následující dohody:

Ph.D Double degree program s University of Antwerps
Kontaktní osoba: doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D

FS

FS má v současné době platné následující dohody:

Master of automotive engineering
Kontaktní osoba: doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová

FD

FD má v současné době platné následující dohody:

Joint Degree Program Intelligent Transport Systems
Kontaktní osoba: Zuzana Belinova, Ph.D. 

Dual Degree Program in Smart Cities
Kontaktní osoba: doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.