Termíny přihlášek na pracovní stáže v EU

|

Pokud jsi student nebo doktorand, můžeš se přihlásit v průběhu celého roku. Přihlašovací kola jsou postupně přidávána. Jen počítej s tím, že přihlásit se musíš s dostatečným předstihem (min. 1-2 měsíce) před začátkem plánované stáže.

PRO STUDENTY a DOKTORANDY – 1. kolo – do 30.06.2022 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 01.09.2022 a koncem stáže nejpozději 22.12.2022, případně je možná individuální domluva termínu stáže).

Termíny pro budoucí absolventy jsou vypisovány podle státních závěrečných zkoušek/obhajob, tzn. pouze 2x ročně (v lednu a květnu/případně srpnu).

PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – 2.  kolo –  do 31.05.2022 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 15.08.2022 a koncem stáže nejpozději 31.05.2023). Do  tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v  červnu 2022. Termín lze případně individuálně prodloužit v  závislosti na termínu tvých státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíš přihlásit a být schválen pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!

Nejnovější
v aktualitách