Soutěž Studuj ve světě

|

Herní řád “Studuj ve světe”

Na Facebooku Studuj ve světě bude od 19. 01. 2022 do 26. 01. 2022 realizována soutěž (dále jen jako „hra“).

O co hrajeme:

Facebook: 3 x balíček promo předmětů

Instagram 3 x balíček promo předmětů

Systém hry:

Výhru získávájí 3 účastníci, kteří komentovali na soutěžní otázku uveřejněnou v rámci soutěžního postu na Facebooku Studuj ve světě (https://www.facebook.com/studujvesvete). Výherci jsou vybráni pomocí generátoru Comment Picker.

Výhru získávájí 3 účastníci, kteří komentovali na soutěžní otázku uveřejněnou v rámci soutěžního postu na Instagramu Studuj ve světě (https://www.instagram.com/studujvesvete/). Výherci jsou vybráni pomocí generátoru Comment Picker.

 

Pořadatel a organizátor:

 

Pořadatelem hry je České vysoké učení technické v Praze, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Podmínky účasti ve hře a předání výher: Zúčastnit se mohou studenti ČVUT, kteří mají trvalé nebo přechodné bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru je nutné osobně převzít v sídle organizátora, nebo bude zaslaná poštou, dle domluvy.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry: Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na https://www.facebook.com/studujvesvete a https://www.instagram.com/studujvesvete/. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

 

Výherci budou o svých výhrách informováni ihned po splnění podmínek pro získání výhry, nejpozději pak do tří dnů od skončení hry na Facebooku Studuj ve světě a Instagramu Studuj ve světě, a to prostřednictvím Facebooku Studuj ve světě a Instagramem Studuj ve světě komentářem přímo pod jejich výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali organizátora hry.

Oprávnění organizátora a pořadatele: Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Zpracování osobních údajů se řídí Příkazem rektora č. 04/2018 k ochraně a zpracování osobních údajů na ČVUT: https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/a28c8f76-aca0-400d-a8c4-cfd2c76489e4/cs/20181002-prikaz-rektora-c-042018-k-ochrane-a-zpracovani-osobnich-udaju-na-cvut.pdf.

 

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

Nejnovější
v aktualitách