Všechny potřebné informace o výběrovém řízení najdeš v sekci KROK ZA KROKEM.

Pokud jsi student nebo doktorand, můžeš se přihlásit v průběhu celého roku. Přihlašovací kola jsou postupně přidávána. Jen počítej s tím, že přihlásit se musíš s dostatečným předstihem (min. 1-2 měsíce) před začátkem plánované stáže.

PRO STUDENTY a DOKTORANDY – 1. kolo – prodlouženo do 28.08.2022 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 17.10.2022 a koncem stáže nejpozději 30.09.2023, případně je možná individuální domluva termínu stáže).

Termíny pro budoucí absolventy jsou vypisovány podle státních závěrečných zkoušek/obhajob, tzn. pouze 2x ročně (v lednu a květnu/případně srpnu).

PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – 2.  kolo –  do 31.05.2022 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 15.08.2022 a koncem stáže nejpozději 31.05.2023). Do  tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v  červnu 2022. Termín lze případně individuálně prodloužit v  závislosti na termínu tvých státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíš přihlásit a být schválen pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!

Přihlašovací proces na listopadový běh ATHENS 2022 bude dle informací z Paříže spuštěn na přelomu srpna/září 2022. Jakmile budou k dispozici konkrétní termíny, zveřejníme je na tomto místě.

Chceš studovat v zahraničí?

Přemýšlíš nad výjezdem v akademickém roce 22/23?

Pak máš jedinečnou příležitost se přihlásit v LISTOPADU/PROSINCI.

A to přes aplikaci MOBILITY – https://mobility.cvut.cz/

Inspiraci KAM? najdeš na našem webu – https://studujvesvete.cvut.cz/

Nebo na FB – https://www.facebook.com/studujvesvete

A IG – https://www.instagram.com/studujvesvete/

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, PEDAGOGY A ZAMĚSTNANCE vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Více informací na stránce ZDE.

3. kolo bude otevřeno 13.6.2022

Ve 3. kole nabízíme univerzity, které se nezaplnily ve dvou předchozích kolech.
Výjezd je možný jen v letním semestru 2023.
Jakmile si najdeš univerzitu, na které chceš studovat, vyplň tento DOTAZNÍK.
Následně ti přijde email od katerina.boskova@cvut.cz, se kterou se domluvíš na dalším postupu.
Univerzity jsou přidělovány podle pravidla: „Kdo dřív přijde (a splní Podmínky výjezdu), ten dřív jede“.
Nabídka univerzit bude aktualizována podle toho, jak se budou zaplňovat/uvolňovat místa na jednotlivých univerzitách.

Doodle

K podpisu smlouvy potřebujete mít založenou kartu v aplikaci Mobility a vyplněné dokumenty, které jsou vyžadované před odjezdem. Stěžejní je letter of acceptance, nebo něco na ten způsob, srovnávací arch a LA podepsaný 3 stranami. Pokud v LA nějaký podpis chybí a víte, že jej zahraniční univerzita jen tak nevydá, přijďte i tak. Ostatní dokumenty je možné nahrát posléze. Zamyslete se nad bankovním účtem, zda je lepší CZK a nebo EUR, viz seminář Finanční gramotnost.

6.9.2021 se otevírá 4.kolo výběrového řízení na výjezdy v Evropě. Bude otevřeno do 8.9. 2021 V nabídce budou možné univerzity pro výjezd v letním semestru 2022.

Více informací

Herní řád “Studuj ve světe”

Na Facebooku Studuj ve světě bude od 19. 01. 2022 do 26. 01. 2022 realizována soutěž (dále jen jako „hra“).

O co hrajeme:

Facebook: 3 x balíček promo předmětů

Instagram 3 x balíček promo předmětů

Systém hry:

Výhru získávájí 3 účastníci, kteří komentovali na soutěžní otázku uveřejněnou v rámci soutěžního postu na Facebooku Studuj ve světě (https://www.facebook.com/studujvesvete). Výherci jsou vybráni pomocí generátoru Comment Picker.

Výhru získávájí 3 účastníci, kteří komentovali na soutěžní otázku uveřejněnou v rámci soutěžního postu na Instagramu Studuj ve světě (https://www.instagram.com/studujvesvete/). Výherci jsou vybráni pomocí generátoru Comment Picker.

 

Pořadatel a organizátor:

 

Pořadatelem hry je České vysoké učení technické v Praze, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Podmínky účasti ve hře a předání výher: Zúčastnit se mohou studenti ČVUT, kteří mají trvalé nebo přechodné bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru je nutné osobně převzít v sídle organizátora, nebo bude zaslaná poštou, dle domluvy.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry: Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na https://www.facebook.com/studujvesvete a https://www.instagram.com/studujvesvete/. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

 

Výherci budou o svých výhrách informováni ihned po splnění podmínek pro získání výhry, nejpozději pak do tří dnů od skončení hry na Facebooku Studuj ve světě a Instagramu Studuj ve světě, a to prostřednictvím Facebooku Studuj ve světě a Instagramem Studuj ve světě komentářem přímo pod jejich výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali organizátora hry.

Oprávnění organizátora a pořadatele: Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Zpracování osobních údajů se řídí Příkazem rektora č. 04/2018 k ochraně a zpracování osobních údajů na ČVUT: https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/a28c8f76-aca0-400d-a8c4-cfd2c76489e4/cs/20181002-prikaz-rektora-c-042018-k-ochrane-a-zpracovani-osobnich-udaju-na-cvut.pdf.

 

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

I přes nepřízeň všudypřítomného COVIDu se zahraniční výjezdy nezastavily a ČVUT i ostatní školy posílají své studenty do zahraničí, respektive nestahují své studenty zpět, pokud situace není kritická. Můj odjezd na Slovinsko byl ještě v době, kdy situace nebyla tak vážná a říkal jsem si (spíš nalhával), že studium bude probíhat prezenčně. Ano, studium probíhalo prezenčně celé dva týdny. Potom se přešlo do on-line prostředí a opatření ve Slovinsku začala nabírat na síle

Slovinská opatření v kostce: rouška je povinná všude, všechny restaurace jsou zavřené, zůstávají otevřené pouze obchody s potravinami, lékárny a benzínové stanice; kapacita obchodů je redukovaná na 1 osoba/20 m2 podlahové plochy, zákaz vycházení od 21 – 6 hodiny, ZÁKAZ shromažďování osob, pokud nejsou rodina nebo spolubydlící (to znamená, že nemůžete jít ani běhat s kamarádem z jiného patra koleje) a jako poslední a nejhorší – ZÁKAZ opustit municipalitu místa bydliště. To znamená nesmět opustit Lublaň. Můžu být vděčný, že nás Jára Cimrman obdařil písní proti trudomyslnosti, protože být zamčený ve městě a koukat se z něj na krásné zasněžené vrcholy dvoutisícových hor mě vážně ničí…

„Tam kde hy, tam kde hy, … , Čech se přizpůsobí!“ A taky, že jo! Ve volném čase, který on-line výuka nabízí jsem si vytvořil běžecký tréninkový plán, koupil si běžeckou hydratační vestu a začal trénovat na běžecký test, který budu muset absolvovat pro uznání tělesné výchovy a na ultramaraton. Další zbylý čas věnuji slintavým pohledům na hory, do kterých nemůžu a závidím odvážlivým studentům, kteří se rozhodli zkusit štěstí a opustit municipalitu se záměrem výletu. Zatím se všem povedlo proklouznout bez problémů, ale nerad porušuji pravidla. V sázce je totiž vyloučení z kolejí, pokuta €400 za KAŽDÉ JEDNO porušení pravidel – tzn. nemáš roušku €400 + jsi mimo municipalitu €400 + jsi s někým, kdo není rodina, nebo spolubydlící ze stejného pokoje €400 a v neposlední řadě špatná reprezentace ČVUT (myslím, že je této problematice věnován i odstavec ve smlouvě s ČVUT).

Možná se ptáte nebo zvažujete, jestli výjezd do zahraničí v této době má vůbec smysl… Dle mého názoru určitě ANO. Nejen, že tím prověříte svoji schopnost, které přátelé říkají AQ (Administrativní Kvocient) v podobě zařízení výjezdu, ale hlavně někam odjedete a poznáte studium na jiné škole. Používání angličtiny a místního jazyka je dalším velkým benefitem výjezdu, který se Vám bude v životě hodit. Dalším benefitem mého výjezdu je i skutečnost, že jsem odcestoval s přítelkyní, i když je z Univerzity Karlovy, a ne z ČVUT. Někdo by to mohl brát spíš jako nevýhodu – trávit spolu takřka 24h/7, ale myslím si, že už spolu nikdy nestrávíme tolik času (vlastně je to i docela dobrý mentální trénink).

„Čech se přizpůsobil!“