Termíny pro budoucí absolventy jsou vypisovány podle státních závěrečných zkoušek/obhajob, tzn. pouze 2x ročně (v lednu a květnu/případně srpnu).

PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – 6.  kolo –  do 31.05.2024 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 02.09.2024 a koncem stáže nejpozději 31.05.2025). Do  tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v  červnu/září 2024. Termín lze případně individuálně prodloužit v  závislosti na termínu tvých státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíš přihlásit a být schválen pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!

Pokud jsi student nebo doktorand, můžeš se přihlásit v průběhu celého roku. Přihlašovací kola se postupně vypisují v závislosti na finančních prostředcích ČVUT. Jen počítej s tím, že přihlásit se musíš s dostatečným předstihem (min. 2-3 měsíce) před začátkem plánované stáže.

PRO STUDENTY a DOKTORANDY – 5. kolo – do 31.03.2024 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 03.06.2024 a koncem stáže nejpozději 20.12.2024).

Chceš si vyzkoušet studium v zahraničí? Přemýšlíš nad výjezdem v akademickém roce 2024/25?

Pak máš jedinečnou příležitost se přihlásit!

2. kolo výběrového řízení na studijní výjezd s Erasmus+ bude probíhat od 4. do 10. 3. 2024 přes aplikaci MOBILITY.

Potřebuješ se nejdřív rozkoukat a rozmyslet, kam vlastně chceš vycestovat? Podívej se na naše webové stránky Studuj ve světě – Inspirace pro výjezdy, kde studenti sdílejí své zkušenosti s výjezdem nebo na naše sociální sítě: Facebook a Instagram.

Vše, co potřebuješ vědět o výjezdech do zahraničí najdeš v sekci: Krok za krokem – Studijní výjezdy Erasmus + Pro Bc. a Mgr.

K dispozici jsou fakultní koordinátoři pro Erasmus+:

Přejeme šťastnou ruku při výběru!

Přihlášky do 2. kola výběrového řízení pro Výjezdy mimo Evropu budou otevřeny od 4. do 10. 3. 2024

Přihlášku můžeš v mobility.cvut.cz

Všechny potřebné informace o výběrovém řízení najdeš v sekci KROK ZA KROKEM.

Zkušenosti studentů, kteří už mimo Evropu studovali si můžeš pročíst ve Zprávách z pobytu.

Termíny písemných testů a ústních pohovorů najdeš v přihlášce v mobility.cvut.cz.

Pokud jsi student nebo doktorand, můžeš se přihlásit v průběhu celého roku. Přihlašovací kola jsou postupně vypisována v závislosti na finančních prostředcích ČVUT. Jen počítej s tím, že přihlásit se musíš s dostatečným předstihem (min. 2-3 měsíce) před začátkem plánované stáže.

PRO STUDENTY a DOKTORANDY – 5. kolo – do 31.03.2024 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 03.06.2024 a koncem stáže nejpozději 20.12.2024).

Termíny pro budoucí absolventy jsou vypisovány podle státních závěrečných zkoušek/obhajob, tzn. pouze 2x ročně (v lednu a květnu/případně srpnu).

PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – 6.  kolo –  do 31.05.2024 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 02.09.2024 a koncem stáže nejpozději 31.05.2025). Do  tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v  červnu/září 2024. Termín lze případně individuálně prodloužit v  závislosti na termínu tvých státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíš přihlásit a být schválen pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!

Doodle

K podpisu smlouvy potřebujete mít založenou kartu v aplikaci Mobility a vyplněné dokumenty, které jsou vyžadované před odjezdem. Stěžejní je letter of acceptance, nebo něco na ten způsob, srovnávací arch a LA podepsaný 3 stranami. Pokud v LA nějaký podpis chybí a víte, že jej zahraniční univerzita jen tak nevydá, přijďte i tak. Ostatní dokumenty je možné nahrát posléze. Zamyslete se nad bankovním účtem, zda je lepší CZK a nebo EUR, viz seminář Finanční gramotnost.

6.9.2021 se otevírá 4.kolo výběrového řízení na výjezdy v Evropě. Bude otevřeno do 8.9. 2021 V nabídce budou možné univerzity pro výjezd v letním semestru 2022.

Více informací

Herní řád “Studuj ve světe”

Na Facebooku Studuj ve světě bude od 19. 01. 2022 do 26. 01. 2022 realizována soutěž (dále jen jako „hra“).

O co hrajeme:

Facebook: 3 x balíček promo předmětů

Instagram 3 x balíček promo předmětů

Systém hry:

Výhru získávájí 3 účastníci, kteří komentovali na soutěžní otázku uveřejněnou v rámci soutěžního postu na Facebooku Studuj ve světě (https://www.facebook.com/studujvesvete). Výherci jsou vybráni pomocí generátoru Comment Picker.

Výhru získávájí 3 účastníci, kteří komentovali na soutěžní otázku uveřejněnou v rámci soutěžního postu na Instagramu Studuj ve světě (https://www.instagram.com/studujvesvete/). Výherci jsou vybráni pomocí generátoru Comment Picker.

 

Pořadatel a organizátor:

 

Pořadatelem hry je České vysoké učení technické v Praze, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Podmínky účasti ve hře a předání výher: Zúčastnit se mohou studenti ČVUT, kteří mají trvalé nebo přechodné bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru je nutné osobně převzít v sídle organizátora, nebo bude zaslaná poštou, dle domluvy.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry: Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na https://www.facebook.com/studujvesvete a https://www.instagram.com/studujvesvete/. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

 

Výherci budou o svých výhrách informováni ihned po splnění podmínek pro získání výhry, nejpozději pak do tří dnů od skončení hry na Facebooku Studuj ve světě a Instagramu Studuj ve světě, a to prostřednictvím Facebooku Studuj ve světě a Instagramem Studuj ve světě komentářem přímo pod jejich výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali organizátora hry.

Oprávnění organizátora a pořadatele: Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Zpracování osobních údajů se řídí Příkazem rektora č. 04/2018 k ochraně a zpracování osobních údajů na ČVUT: https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/a28c8f76-aca0-400d-a8c4-cfd2c76489e4/cs/20181002-prikaz-rektora-c-042018-k-ochrane-a-zpracovani-osobnich-udaju-na-cvut.pdf.

 

Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.