FD: Informační schůzka – Přihlášky ERASMUS+

Datum / čas
04.12. 2020 / 15:00 - 16:00

Naše univerzita i fakulta nabízí mnoho smluv a možností kam za studiem vycestovat v rámci Evropy a naši studenti toho využívají a mají pozitivní zpětné reakce. Nebo pokud by někdo chtěl, je možné také vyjet v rámci studia pracovat na stáž a být podpořen ERASMEM.

 

Odkaz na Team skupinu, kde společně o této problematice můžeme diskutovat. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a62d5893bd22b4d6fa9fc073c27443114%40thread.tacv2/conversations?groupId=68705b53-1899-47ca-8f69-74f99e9ff2e6&tenantId=f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8

 

Dne 4.12.2020 v pátek od 15 hodin vytvořím schůzku v Týmu, který jsem zde uvedl. Pokud budete mít zájem se připojit, připojte se, odpovíme si vzájemně na vaše otázky.