Pracovní stáže ERASMUS+ pro budoucí absolventy – 2. přihlašovací kolo

1. 9. 2023 | 0:00

14. 1. 2024 | 23:59

Zpět na výpis

Termíny pro budoucí absolventy jsou vypisovány podle státních závěrečných zkoušek/obhajob, tzn. pouze 2x ročně (v lednu a květnu/případně srpnu).

PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – 2.  kolo –  do 14.01.2024 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 25.03.2024 a koncem stáže nejpozději 20.12.2024). Do  tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v  lednu/únoru 2024. Termín lze případně individuálně prodloužit v  závislosti na termínu tvých státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíš přihlásit a být schválen pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!