Pracovní stáže v EU – budoucí absolventi – 3. přihlašovací kolo

1. 9. 2022 | 0:00

15. 1. 2023 | 23:59

Zpět na výpis

Termíny pro budoucí absolventy jsou vypisovány podle státních závěrečných zkoušek/obhajob, tzn. pouze 2x ročně (v lednu a květnu/případně srpnu).

PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY – 3.  kolo –  do 15.01.2023 – do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem nejdříve od 13.03.2023 a koncem stáže nejpozději 31.01.2024). Do  tohoto kola se mohou přihlásit absolventi, kteří ukončí studium v  lednu/únoru 2023. Termín lze případně individuálně prodloužit v  závislosti na termínu tvých státních zkoušek/obhajob BP či DP. Každopádně platí, že se musíš přihlásit a být schválen pedagogickým proděkanem před oficiálním ukončením ČVUT!