KOMISE J. W. FULBRIGHTA

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americká organizace zaměřená na vzdělávací, vědecké a kulturní výměny mezi Českou republikou a USA. Fulbrightův program, který patří celosvětově k nejprestižnějším, nabízí jedinečné dlouhodobé stipendijní pobyty pro vysokoškolské studenty, přednášející a výzkumné pracovníky. Stipendia jsou otevřena všem oborům kromě klinické medicíny, podmínkou je u studentů dosažení alespoň bakalářského stupně, u vědců a přednášejících PhD. Od roku 1991 se stipendii Fulbrighovy komise vyjelo do USA více než 900 českých stipendistů, do České republiky přivezla přes 850 Američanů. Popis a uzávěrky programů najdete na webu www.fulbright.cz.

The Fulbright Commission is a Czech-American governmental organization designed to enhance educational, scientific and cultural exchanges through scholarship programs and advising and information services between the Czech Republic and the USA. The Fulbright program, which belongs to the most prestigious in the world, offers unique long-term scholarships to university students, lecturers, and researchers. The program is open to all disciplines except for clinical medicine. Basic requirements is BA degree for students and PhD for lecturers and researchers. The Fulbright Commission provided fellowships to more than 900 Czech grantees and over 850 Americans since 1991. Description and deadlines of programs are available on www.fulbright.cz