DŮM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace MŠMT zaměřená na mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Administruje většinu mezinárodních výměnných vysokoškolských programů včetně Erasmus+, CEEPUS, AKTION ČR – Rakousko a prostřednictvím Akademické informační agentury zprostředkovává také stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv. Detailní informace o aktivitách a programech pod správou DZS najdete na webu www.dzs.cz.

The Centre for International Cooperation in Education (DZS) is a semi-budgetary organisation of the Czech Ministry of Education, Youth and Sports that focuses on international activities in the field of education. It administers a majority of international exchange programmes in higher education, including Erasmus+, CEEPUS, AKTION Czech Republic – Austria. It also provides scholarship programmes based on international agreements through the Academic Information Agency. Detail information on activities and programmes managed by DZS can be found at www.dzs.cz.