BEST Prague

BEST Prague je studentský klub, který umožňuje studentům ČVUT vyjet na akademické kurzy po celé Evropě. Během roku také pořádá v Praze několik akcí pro studenty, například u studentů velmi oblíbené soutěže EBEC a UnIT.

BEST Prague is a student club that allows CTU students to participate in educational courses all around Europe. Throughout the year, BEST Prague also organises several events in Prague, for example a very popular competitions for students EBEC and UnIT.

IAESTE Czech Republic

IAESTE stáž to je, když smícháme pracovní zkušenost na placené stáži se zábavou a novými přáteli. Vyber si z více jak 80 zemí světa. Uvidíš, že získáš zážitky, na které budeš dlouho vzpomínat.

Work. Experience. Discover. Find yourself in the real work, expand your theoretical knowledge with realistic challenges. Discover other cultures and make new friends. Just apply for IAESTE traineeship.

ISC CTU in Prague

Vznik International Student Clubu (ISC) se datuje už do roku 1999, kdy se dva čeští studenti vrátili ze svého výměnného programu v USA a ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů rektorátu ČVUT rozjeli klíčovou aktivitu našeho klubu – Buddy Program.

Od té doby se podílíme na vytváření mezinárodní komunity na Českém vysokém učení technickém. Zapojujeme přijíždějící zahraniční studenty do dění na naší univerzitě a zároveň umožňujeme českým studentům poznat jejich kulturu. Přesně tato osobní setkání s cizími kulturami jsou to, co může člověku zvažujícímu studium za hranicemi Česka přijít vhod. Jen minulý rok jsme pomohli více než tisícovce přijíždějících studentů s jejich prvními kroky v Čechách, které často bývají náročné. Během semestru jsme pro ně, stejně jako pro české studenty, připravili desítky různorodých aktivit – od výletů přes výuku jazyků, kulturní večery, sporty až po beer jógu.

Zároveň umožňujeme našim členům vyzkoušet si činnosti, ke kterým by se jinak nedostali. Podporujeme jejich seberealizaci, osobní rozvoj a kreativitu v přátelském prostředí našeho klubu.

CZENADIANS

Kariéra začíná v Kanadě

Your career starts in Canada

CZECH – US (studium v zahraničí)

Agentura Czech-us pomáhá mladým lidem vycestovat za prací a studiem do zahraničí. Nabízí programy: Work and Travel USA, Studium ve Velké Británii, Holandsku a Kanadě, Práci v Londýně a ve Španělsku, Jazykové kurzy.

KOMISE J. W. FULBRIGHTA

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americká organizace zaměřená na vzdělávací, vědecké a kulturní výměny mezi Českou republikou a USA. Fulbrightův program, který patří celosvětově k nejprestižnějším, nabízí jedinečné dlouhodobé stipendijní pobyty pro vysokoškolské studenty, přednášející a výzkumné pracovníky. Stipendia jsou otevřena všem oborům kromě klinické medicíny, podmínkou je u studentů dosažení alespoň bakalářského stupně, u vědců a přednášejících PhD. Od roku 1991 se stipendii Fulbrighovy komise vyjelo do USA více než 900 českých stipendistů, do České republiky přivezla přes 850 Američanů. Popis a uzávěrky programů najdete na webu www.fulbright.cz.

The Fulbright Commission is a Czech-American governmental organization designed to enhance educational, scientific and cultural exchanges through scholarship programs and advising and information services between the Czech Republic and the USA. The Fulbright program, which belongs to the most prestigious in the world, offers unique long-term scholarships to university students, lecturers, and researchers. The program is open to all disciplines except for clinical medicine. Basic requirements is BA degree for students and PhD for lecturers and researchers. The Fulbright Commission provided fellowships to more than 900 Czech grantees and over 850 Americans since 1991. Description and deadlines of programs are available on www.fulbright.cz

DŮM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace MŠMT zaměřená na mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Administruje většinu mezinárodních výměnných vysokoškolských programů včetně Erasmus+, CEEPUS, AKTION ČR – Rakousko a prostřednictvím Akademické informační agentury zprostředkovává také stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv. Detailní informace o aktivitách a programech pod správou DZS najdete na webu www.dzs.cz.

The Centre for International Cooperation in Education (DZS) is a semi-budgetary organisation of the Czech Ministry of Education, Youth and Sports that focuses on international activities in the field of education. It administers a majority of international exchange programmes in higher education, including Erasmus+, CEEPUS, AKTION Czech Republic – Austria. It also provides scholarship programmes based on international agreements through the Academic Information Agency. Detail information on activities and programmes managed by DZS can be found at www.dzs.cz.

DAAD

Informační centrum DAAD Praha poskytuje informace o studiu a výzkumu v Německu, o stipendiích DAAD i jiných organizací a poradí Vám, jak naplánovat studijní nebo výzkumný pobyt. IC DAAD je také partnerem pro české i zahraniční instituce v oblasti akademické spolupráce. IC DAAD Praha sídlí v Goethe-Institutu v Praze za Národním divadlem.

Das DAAD-Informationszentrum Prag bietet Informationen zum Studium und zur Forschung in Deutschland, gibt Auskunft über DAAD-Stipendien sowie Stipendien anderer Organisationen. Gerne beraten wir Sie bei der Planung Ihres Studien- oder Forschungsaufenthalts. Bei akademischen Kooperationsprojekten ist das DAAD-Informationszentrum Partner für tschechische sowie deutsche Subjekte. Unser Büro befindet sich im Goethe-Institut Prag, gleich hinter dem Nationaltheater.

CAMPUS FRANCE RÉPUBLIQUE TCHEQUE

Campus France Česká republika vás doprovází individuálním a konkrétním způsobem při přípravě vašeho projektu studií ve Francii.

Najdete zde zejména:

  • Informace o francouzském vysokoškolském systému
  • Analýzu vašeho studijního projektu a pomoc při hledání vhodného studijního programu
  • Pomoc při vypracování kandidatury a sledování postupu vyřizování vaší žádosti
  • Rady o praktickém životě ve Francii a financování studií

Campus France Czech Republic supports you in an individual way in preparing your project of studying in France.

Campus France offers guidance with :

  • Information on the French higher education system.
  • Analyzing your study project and helping you find a suitable study program.
  • Assistance in the application process.
  • Tips on Practical Life in France and Financing of Studies