Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (KA107)

Podpora mobilit studentů a zaměstnanců mezi programovými a partnerskými zeměmi, tj. mimo Evropu. Mobility s partnerskými zeměmi je možné realizovat výhradně v rámci schválených projektů.

FBMI

Možnost studia na Holon Institute of Technology, Holon , Izrael

Studijní pobyt – 3 měsíce (nebo akademický trimestr) až 12 měsíců

Výukový pobyt zaměstnanců – 5 dní až 2 měsíce

V případě zájmu kontaktuje: Lucii Berkmanovou – Lucie.Berkmanova@cvut.cz