Výsledky výběrového řízení 1. kola

Výsledky jazykových testů naleznete v přihlášce v aplikaci mobility. Výsledky budou známy do 21.12. 2020.

V přihlášce také vidíte, zda-li byl Váš výjezd schválen proděkanem pro studium.

Začátkem roku 2021 budete koordinátory/rektorátem informováni o nominaci na zahraniční univerzitu.